Back

ⓘ Tirai Menurun
Tirai Menurun
                                     

ⓘ Tirai Menurun

Tirai Menurun punika satunggiling novèl anggitan Nh. Dini, sastrawan klairan Semarang ingkang sampun wiwit nyerat taun 1951 lan sampun kathah sanget karya-karya sastra wujud cariyos cekak, sajak, sandiwara radhio lan novèl.

                                     

1. Sinopsis

Tirai Menurun nyuguhaken sekawan tokohipun, inggih punika: Kedasih, Kintel, Sumirat lan Wardoyo. Gambaran minangka latar wingking wujud kawontenan nalika Indonesia nembé wangsul dados nagari kesatuan, kathah para pendhatang ingkang mlebet kitha Semarang. Sekawan tokoh wau asal saking dhusun ingkang bènten-bènten, naging kapanggih wonten kitha lan napak kagesangan ingkang awrat. Wekdal siyang dados tiyang ingkang sarwi kakirangan, déné wanci dalu saged mémba-mémba dados pangèran utawi putri karajan ingkang sulistya, utawi dados resi ingkang wicaksana lan gadhah ngèlmu ingkang inggil. Kagesangan wonten ing kalih donya, donya kanyatan lan donya impèn.

                                     

2. Karya Sanèsipun

 • Peri Polybotte Dongèng Prancis 1983
 • Pada Ilalang Dibelakang Rumah Novèl 1987
 • Sampar 1985
 • Dongèng Dari Calia 1981
 • Segi Dan Garis 1983
 • Pertemuan Dua Hati Novèl 1986
 • Orang-orang Tran 1983/1985
 • La Barka 1975
 • Sekayu Novèl 1988
 • Pangeran Dari Seberang 1981
 • Keberangkatan Novèl 1987
 • Namaku Hiroko Novèl 1986
 • Pada Sebuah Kapal Novèl 1972/1985
 • Dua Dunia 1956
 • Kuncup Berseri 1982
 • Jalan Bandhungan 1989
 • Sebuah Lorong Di Kotaku Novèl 1986
 • Tuileries 1982
 • Langit Dan Bumi Sahabat Kami Novèl 1988
 • Hati Yang Damai
                                     
 • 1987 Langit Dan Bumi Sahabat Kami Novèl 1988 Sekayu Novèl 1988 Tirai Menurun Novèl 1993 SEA Write Award Hudiono, Esthi Susanti Bodjawati, Seruni