Back

ⓘ Bebrayan
                                               

Juru bedhag-kayal

Juru bedhag-kayal iku manungsa kang urip sajeroning bebrayan kang olèhé olèh dhaharan saka ngluru, kuwalikané ya iku bebrayan tani kang uripé gumantung spésies-spésies ingon. Mbedhag lan ngayal iku sarana adhaptasi manungsa pisanan lan kang paling ndayani, awit dumadi ing sajeroning 90 persèn sujarah manungsa. Samekaré kawruh tetanèn, juru bedhag-kayal ing manéka papan kang wurung owah saka adaté nuli dikèngseraké utawa diteluk déning wong tani utawa angon. Bebrayan saiki mung ana sathithik kang kagolong juru bedhag-kayal, déné akèh kang saliyané ngluru pangan uga nandur cara hortikultur l ...

                                               

Basa Kayeli

Basa Kayeli iku siji basa Austronésia sing dienggo ing wilayah Maluku Tengah, Pulo Buru lor lan Teluk Namlea ing sisih kidul, Provinsi Maluku, Indonésia. Basa iki wis mèh punah.

                                               

Widig

Widig ya iku payoné tarub,sing asalé digawé saka janur kang dianyam miring lan isih kanthil karo blukang.Blarak kang isih kanthil ing blukang kiwo ténggené, lan wis dadi anyaman banjur disigar dadi loro 2.Dipasang ana ing sakdhuwuré payon tarub. Mumpangate Widig Kanggo ketemuné penganten loro 2 Kanggo nyimbulake supaya temanten loro kanthi urip bebrayan lan adem tentrem

                                               

Mlandingan/Manding

Tetuwuhan ing jagadé pulo Jawa manèka werna jinise. Salah sawijiné ya iku manding/mlandingan/lamtoro. Tetuwuhan iki wis rumaket dening bebrayan Jawa, kabukti saka akèhé tetuwuhan iki kang dibudidayakaké wiwit jaman kawuri. Lamtoro bisa kanggo pager ing empèran omah, kanggo pakan kewan ternak, lan bisa ditandur minangka sarana penghijauan ing lemah-lemah garing. Lamtoro uga bisa ditandur ing kebun minangka pangayom tanduran kopi, coklat lan teh. Lamtoro kalebu tetuwuhan pènèk kanggo tetuwuhan lada, panili, lan lombok. Tetuwuhan Lamtoro iki bisa tuwuh nganti 20 meter, ananging umume mung nga ...

                                               

Hutauruk

Hutauruk ya iku salah siji jeneng marga ning bebrayan Batak mligi Batak Silindung. Katurunan Donda Ujung kang nganggo marga Hutauruk iki dudu putra Toga Sipoholon nanging putra Raja Naipospos.

                                               

Moh Hasbi

Moh Hasbi ya iku salah sawijining tilas Bupati Boyolali periode 1984. Ing sajroné kapamarentahane, priyantun iki tau gawé Boyolali éntuk pangaji Adipura. Sanajan lair ana ing Aceh, Bupati iki ngatonaké wong Jawa kang grapyak marang bebrayan. Nalika nembé dadi bupati, akèh bebrayan kang ora precaya marang kapandhègané, mula dhèwèké namung ngandhalaké tembung kepèngin. Moh Hasbi uga dikenal amarga program kerjane "Pembangunan Waduk Ombo" kang saged ngangkat Kabupatén Boyolali Tersenyum.

                                               

Kalang Obong

Kalang obong yaiku tradisi upacara pati kang diuri-uri ing bebrayan Kalang, utamane ing wilayah Provinsi Jawa Tengah. Upacara iki biasane ditindakake sawise setaun wong wis mati, utawa ing basa Jawa diarani sependhak. Senajan diarani saka tradisi Hindu, Obong Kalang upacara beda karo ngaben in Bali, amarga sing diobong iku mung boneka kang gambarake mendiang. Upacara Kalang Obong dadi cures amarga arang ditindakake. Ing periode 1948 nganti 1960, ana telung upacara Kalang Obong sing dianakake. Upacara kaping papat, yaiku tanggal 27 Juli 1961, dianakake ing Jatingarang, Gunung Kidul. Kanggo ...

                                               

Setagèn

Setagèn yaiku kain kang nglambangaké donga lan pangajab supaya pangantèn kekaro bèsuké bisa kacukupan sandhangé. Makna kang luwih saka setagèn yaiku donga supaya pangantèn kekaro diparingi kekuwatan kanggo nglakoni apa waé kang ana nalika urip bebrayan. Inti saka stagèn ana ing benang kang kaaran lawé, benang iki dienggo nggawé manéka sandhangan.

                                               

Pariwara

Pariwara / Iklan ya iku wujud sesambungan kang duwé maksud kanggo mènèhi greget wong tetuku, nawakaké sawijining barang utawa tenaga, kanggo merbawani panemuné wong akèh, narik panyengkuyunging wong akèh amrih pikir lan tumindaké laras karo kekarepané sing masang pariwara. Jinising iklan/ pariwara ya iku: Iklan leladi jasa Iklan keséhatan Iklan komersial, Iklan kulawarga Iklan komersial ya iku pariwara kang tujuané nawakaké barang produk. Tuladhané: iklan sabun, iklan shampo, iklan sepatu, lsp. Iklan leladi jasa masarakat iku pariwara kang nawakaké babagan sosial, tujuané ngedol gagasan ka ...

                                               

Lakhamari

Lākhāmari minangka salah sawijining jinis panganan rasa legi saka Newar. Iki digawe saka glepung, gula, butter lan bahan liyane. Bisa digawe kanthi macem-macem wujud lan dijenengi kanthi beda-beda gumantung saka bentuke. Biasane diwenehake kanggo tamu upacara bebrayan ing sawetara subkultur Newar. Sadurunge nikah, panganten lanang kudu nyedhiyani lakhamari kanggo kulawarga panganten wanita, sing bakal dikirim bareng karo kertu undhangan kanggo omah-omah. Nanging, lakhamaris mung bakal dikirim menyang sedulur sing cedhak. Lakhamari bisa disimpen ing garing nganti pirang-pirang dina.

                                               

Wong Tiwi

Wong Tiwi minangka salah sawijining klompok Aborigin ing Australia. Saklawasé 2.000 wong Tiwi manggon ing Pulo Bathurst lan Melville, sing kalebu Pulo Tiwi, udakara 48 kilometres saka Darwin. Basa Tiwi minangka sawijining basa, ora ana hubungane karo basa-basa Arnhem Land ing daratan Australia. Padunung adhedhasar keturunan matrilineal, lan bebrayan penting banget kanggo pirang-pirang aspek ing urip. Seni lan musik dadi bagean intrinsik saka ritual sosial lan spiritual. Generasi Dicuri nyumurupi akeh masarakat Pribumi sing nggawa menyang Kepulauan Tiwi sing dudu keturunan Tiwi sacara langsung.

                                     

ⓘ Bebrayan

 • ngidhèntifikasi ana: bebrayan pamburu, bebrayan pastoral nomadis, bebrayan nenandur, lan bebrayan agrikultural inténsif, kang uga karan bebrayan paradhaban. Sapérangan
 • akèh mènèhi warna sajarah Bèlgi. Puluhan taun suwéné, bebrayan Flandria didiskriminasi déning bebrayan Walonia, sanajan cacahé luwih akèh. Nembé ing abad
 • bab bebrayan agung. Ing babagan ruwet renteng kulawarga Dhalang asring dipunsuwuni pamangih menggah kawetahanipun tiyang sesomahan. Bab bebrayan agung
 • pamarèntahé sang Ratu Suleman nganti sédané. Sawisé nyritaaké kandha pangamuké bebrayan ing tlatah lor sing kabawah Yerobeam nglawan Raja Rehabeam, kitab iki mung
 • Polen iku mayoritasé bebrayan Polen kang kalebu bangsa Slav. Nanging uga ana bebrayan Bélarus, mligi ing saidenging Białystok, bebrayan Jerman, mligi saindenging
 • kidul. Ing nagara iki dumunung Sudetenland, kang biyèn dipanggoni déning bebrayan Jerman, nanging sawisé Perang Donya II, sapérangan didéportasi sanajan
 • ndunungi Kutha Banjarbaru yaiku 123.973 jiwa 2000 dumadi saka sawatara bebrayan antarané: Suku Banjar: 75.537 jiwa Wong Jawa: 37.975 jiwa Suku Bugis: 947
 • Wong Kerinci Malayu: Kerinci utawi Kerinchi Jawi: كرينچي iku bebrayan kang manggon ing wewengkon Kabupatèn Kerinci, Jambi, Malaysia. Tembung Kerinci
 • penduduk ingkang padet. Bebrayan ingkang manggén ing tanah Jawi punika boten namung bebrayan asli saking pulo Jawi nanging ugi bebrayan saking manca nagari
 • Batak utawa Suku Batak iku bebrayan ing Indonésia. Jeneng iki kalebu jeneng terma kolèktif kanggo ngidentifikasi bebrayan kang manggon saka Tapanuli lan
 • isih digunakaké kaya déné kagunané kang sakawit.Bléncong tetep bisa lestari ing bebrayan Jawa yèm pagelaran wayang kulit tansah disenengi bebrayan Jawa.
                                               

Era Wulan Watu Tana

Pakumpulan Era Wulan Watu Tana inggih punika pakumpulan ingkang dipunanut kaliyan bebrayan salebeting wilayah ing pulo Palue Nusa Tenggara Timur ugi saged dipunsebut Nusa Tenggara Wetan. Era Wulan Watu Tana tegesipun Gusti ingkang Panguwaosipun saking akasa ugi donya.