Back

ⓘ Universitas Diponegoro
                                               

Imam Bardjo, Mr.

Mr. Imam Bardjo iku tokoh ingkang magépokan karo Universitas Diponegoro. Imam Bardjo bébarengan kaliyan Mr. Soedharto, S.H., Mr. Mr. Soesanto Kartoatmodjo, dan Mr Dan Soelaiman iku mbangung UNDIP.

Universitas Diponegoro
                                     

ⓘ Universitas Diponegoro

Universitas Dipanagara, kondhang kanthi cekakan Undip, iku universitas ing Jawa Tengah, Indonésia sing diadegaké taun 1957 minangka universitas swasta lan nembé ngéntukaké status perguruan tinggi nagari taun 1961. Tembung Dipanagara dijupuk saka jeneng pahlawan nasional yaiku pangéran saka Jawa Tengah sing ngobaraké semangat kamardikan saka tindakan kolonialisme Walanda ing wiwitan abad kaping 18. Semangat iki mèlu nginspirasi madegé UNDIP.

                                     

1. Sajarah

Universitas Diponegoro dirintis wiwit tengahan taun 1956 diwiwiti kanthi madegé Yayasan Universitas Semarang. Déné tokoh-tokoh sing mrakarsai madegé Universitas Semarang yaiku Mr. Imam Bardjo, Mr. Soedarto, Mr. Dan Sulaiman lan Mr. Soesanto Kartoatmodjo.

Sacara resmi Universitas Semarang dibukak tanggal 9 Januari 1957. Ngèlingi umuré sing isih anom banget kanthi prasarana pendhidhikan sing isih kawates mula wektu iku nembé bisa dibukak institusi-institusi pendhidhikan Akademi Administrasi Nagara kanthi Dekan pisanan Mr. Goenawan Goetomo, Akademi Tata Niaga kanthi Dekan pisanan Drs. Tjioe Sien Kiong, Akademi Teknik sing sabanjuré dadi Fakultas Teknik kanthi Dekan pisanan Prof. Ir. Soemarman.

Sajeroning upacara Dies Natalis katelu Universitas Semarang ing tanggal 9 Januari 1960 Présidhèn R.I. Dr. Ir. Soekarno ngganti jeneng Universitas Semarang dadi UNIVERSITAS DIPONEGORO, minangka pakurmatan marang Universitas Semarang saka prèstasiné sajeroning pembinaan babagan pendidikan tinggi ing Jawa Tengah. Universitas swasta Diponegoro dinyatakaké minangka Universitas Negri, kapétung wiwit tanggal 15 Oktober 1960. Tanggal iki sing sabanjuré dikukuhaké minangka dina dadi Universitas Diponegoro. Ing wektu semana fakutas-fakutas sing wis madeg yaiku Fakultas Hukum lan Pengetahuan Masarakat; Fakultas Ékonomi, Fakultas Teknik lan Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan. Dikutip saking buku Universitas Diponegoro, Pergulatan Menuju Universitas Kelas Dunia, Dr. Ir. Soekarno maringi wéjangan kanggo Universitas Diponegoro.setiap tunas bangsa selalu ingin madju dan selalu gandrung akan alam hidup jang akan datang. Ia yaiku masa depan. Djangan hanya berpikir bahwa siapa jang memiliki nom-noman yaiku masa depan. Tetapi berpikirlah djuga jang memiliki djaman depan ia akan memiliki nom-noman.

Taun 2015, Universitas iki diparingi panghargyaan saka Webometrics, mlébet kategori Universitas ingkang saé ing urutan énem 6.

                                     

2. Fakultas

Universitas Dipanagara duwé 10 fakultas:

 • Fakultas Keséhatan Masarakat
 • Fakultas Perikanan lan Èlmu Kelautan
 • Fakultas Èlmu Sosial lan Èlmu Pulitik
 • Fakultas Sains lan Matematika
 • Fakultas Tèknik
 • Fakultas Hukum
 • Fakultas Ekonomika lan Bisinis
 • Fakultas Kedhokteran
 • Fakultas Psikologi
 • Fakultas Peternakan lan Pertanian
 • Fakultas Èlmu Budaya
                                     

3. Lokasi

Lokasi Universitas Diponegoro kasebar ing sawatara lokasi ing Kutha Semarang lan Jepara kanthi lemah sing jembaré 2.009.862 m2, dumadi saka 7 lokasi kampus lan 1 lokasi omah dines:

 • Perumahan Dinas Kagok Semarang
 • Kampus Pleburan Semarang
 • Kampus Jl. Kalisari Semarang Laboratorium Fakultas Teknik
 • Kampus Jl. Ade Irma Suryani Jepara Lab. Fakultas Perikanan lan Èlmu Kelautan
 • Kampus Mlonggo Jepara Fakultas Kedhokteran
 • Kampus Jl. Dr. Soetomo lan Gunung Brintik Semarang Fakultas Kedhokteran
 • Kampus Tembalang Semarang
 • Kampus Lempongan Awur Jepara
                                     
 • Fakultas Kadhokteran Fakultas Kedhokteran: Basa Indonésia Universitas Diponegoro diadhekaké ing tanggal 1 Oktober 1961. FK Undip ya iku salah sawijining
 • Ékonomika lan Bisnis Fakultas Ekonomika lan Bisnis: Basa Indonésia Universitas Diponegoro diadhekaké ing tanggal 14 Maret 1960, tanggal mau uga dikukuhaké
 • Fakultas Hukum Universitas Diponegoro diadhekaké ing taun 1957 lan rupaakae Fakultas tuwa dhéwé ing Undip. wiwit diadhekake saka 1957 dugi yahmene Fakultas
 • Dipanegara bisa tegesé: Pangéran Dipanegara Perang Dipanegara Universitas Diponegoro ing kutha Semarang Dalan Dipanegara sing ana ing kutha Jakarta lan
 • Mr. Imam Bardjo iku tokoh ingkang magépokan karo Universitas Diponegoro Imam Bardjo bébarengan kaliyan Mr. Soedharto, S.H., Mr. Mr. Soesanto Kartoatmodjo
 • Pulitik FISIP Universitas Diponegoro Ali Mufiz punika lulusan saking FISIP Universitas Diponegoro Undip 1971 Lan Universitas Southern California
 • Indonesia. Pawiyatan luhur punika didhamél kaliyan Yayasan Alumni Universitas Diponegoro Pawiyatan luhur sapunika duwé lokasi kampus ing margi Soekarno - Hatta
 • Mohammad Diponegoro inggih punika salah satunggaling sastrawan ing Indonésia ingkang miyos wonten ing Yogyakarta tanggal 28 Juni 1928 lan séda ing Yogyakarta
 • Perguruan Tinggi Negeri ing Semarang : Universitas Diponegoro UNDIP Universitas Negeri Semarang UNNES IAIN Walisongo Politeknik Negeri Semarang POLINES
 • nyengkuyung proyèk iki yaiku Universitas Diponegoro Universitas Gajah Mada, Universitas Indonésia, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Yogyakarta lan