Back

ⓘ Arimbi
Arimbi
                                     

ⓘ Arimbi

Arimbi utawa Hidimbi iku putriné raja raseksa Prabu Kala Trembaka ing Pringgondani. Dewi Arimbi duwé pitu sadulur, yaiku: Arimba|Arimbi, Arya Prabakesa|Arya Prabakesa, Brajadenta|Brajadenta, Brajamusti|Brajamusti, Brajalamatan|Brajalamatan, Brajawikalpa|Brajawikalpa lan KalabendanaKalabendana.

Raja Arimbaka iki mati déning Pandhu. Anak mbarepé, Arimba arep males marang Pandhawa nalika babat alas Wanamarta/Mretani. Niaté Arimba iki ora disarujuki déning Arimbi. Arimbi kepranan marang satriya Pandhawa, Bima. Kanthi dibiyantu déning Arimbi, Bima bisa mungkasi Arimba kanthi gampang. Arimbi banjur dadi garwané Bima lan peputra Gathotkaca. Ing vèrsi India, Arimbi sinebut Hidimbi. Dewi Arimbi dadi ratu nagara Pringgandani, nggantèkaké kalungguhan kangmasé Prabu Arimba sing tiwas sajeroning paprangan nglawan Bima. Nanging amarga luwih kerep manggon ing Kesatrian Jodipati mèlu garwané, kakuwasan nagara Pringgandani diwakilaké marang adiné yaiku Brajadenta nganti Gathotkaca diwasa lan diangkat dadi raja nagara Pringgandani kanthi gelar Prabu Kacanagara.

Dewi Arimbi duwé kasektèn bisa malih rupa saka wujudé raseksi dadi putri jatmika.

Arimbi duwé sipat lan watek: jujur, setya, bekti lan tresna marang putrané. Arimbi palastra ing Perang Baratayuda melu obong nututi putrané Gathotkaca sing palastra amarga kena panah Kunta duwèké Adipati Karna, Adipati Ngawangga.

                                     
  • Raden Arimba punika kangmasipun Dewi Arimbi Sasampunipun ramanipun, Prabu Tremboko pralaya déning Prabu Pandudewanata ing Perang Pamuksa, Arimba ingkang
  • Arimbi katresnan karo Radèn Brataséna sedulurané antara turunan Trembaka lan Pandhu suwé - suwé padha rukun lan guyub, banjur Gathotkaca putrané Arimbi
  • Brajadhenta gadhah pitu sadhèrèk tunggal bapa biyung inggih punika: Arimba, Dèwi Arimbi Arya Prabakesana, Brajamusti, Brajalamatan, Brajawikalpa lan Kalabendana
  • kang meluni ajang Putri Indonésia taun 2001, kang jenengé Umi Arimbi Khallistasani. Umi Arimbi Khallistasani kang uga dadi pamenang ning putri berbakat Indonésia
  • Panenggak Pandhawa patutan klawan Dèwi Arimbi putrané Prabu Tremboko, ratu buta ing nagara Pringgodani. Sekawit Arimbi iku uga wujudé buta wadon raseksi