Back

ⓘ Sajarah Islam
                                               

Bani Abbasiyah

Bani Abbasiyah utawa Kakhalifahan Abbasiyah iku kakhalifahan kang kapindho Islam kang kuwasa ing Baghdad. Nalika jaman iki Islam lagi ana ing jaman kang makmur, utawa asring karan The Golden Age. Nalika iku Islam lagi ana ing kamulyan ing kabèh prakara, babagan ékonomi, peradaban, lan pamaéentahan. Saliyané iku uga thukul èlmu-èlmu, lan akèh wong kang nerjemahaké buku-buku saka basa manca menyang basa Arab. Bani Abbas marisi mulyané Bani Umayah, mula Bani Abbasiyah bisa mulya. Nalika Bani Umayah arep ambruk ana akèh kadadéan ing nagara, kaya ta: ana khalifah kang nglakoni kasalahan kang ga ...

                                               

Bani Hasyim

Bani Hasyim ya iku salah siji marga/klan ing suku Quraish. Muhammad ya iku anggota saka marga iki; bapak saka simbah kakung Muhammad ya iku Hasyim bin Abdul Manaf. Anggota saka marga iki kerep diarani Hashemites utawa Hasyimiyah.

                                               

Bani Umayah

Bani Umayah utawa Kakhalifahan Umayyah, iku kakhalifahan Islam kang pisanan sawisé Khulafaur Rasyidin kang maréntah wiwit taun 661 nganti 750 ing Jazirah Arab lan sakiwa tengené; lan wiwit 756 nganti 1031 ing Kordoba, Spanyol. Jeneng dinasti iki dijupuk saka Umayyah bin Abd asy-Syams, Mbah buyut saka khalifah pisannan Bani Umayyah, ya iku Muawiyah bin Abu Sufyan utawa kang asring karan kanthi Muawiyah I. Daulah Bani Umayah ngadeg nalika taun 41 H / 661 M, diadegaké déning Muawiyah bin Abi Sufyan. Dhèwèké njabat gubernur ing Syam nalika pamaréntahan Umar bin Khattab lan Utsman bin Affan. Na ...

                                               

Khalifah

Khalifah iku sesebutan kanggo panguwasa sawisé Muhammad séda. Khalifah, manut tetembungané, nduwé arti "sesulih." Khalifah kang kondhang ana papat, yaiku Abu Bakar As Shidiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, lan Ali bin Abi Thalib. Khalifah papat iki asring sinebut Khulafaur Rasyidin. Sabubaré Khulafaur Rasyidin, ing jagad pamaréntah Arab dukuwasani déning Wangsa Umayyah lan Wangsa Abbasiyah, banjur diterusaké Wangsa Utsmaniyyah. Nanging, kaanan sabubaré Khulafaur Rasyidin akèh dendra sairing karo thukuling prabédan kapitayan lan adu kuwasa. Kanggo Singah, kang pantes lungguh dadi Khali ...

                                               

Perang Badar

Perang Badar utawa pertempuran Badar, iku pertempuran gedhé pisanan antara umat Islam nglawan mungsuh-mungsuhé. Perang iki kadadéan tanggal 17 Maret 624 Masehi utawa 17 Ramelan 2 Hijriah. Pasukan cilik kaum Muslim kang cacahé 313 tempur ngadhepi wadyabala Kurès saka Mekah kang cacahé 1.000 wong. Sawisé bandawala watara rong jam, wadyabala Muslim kasil ngancuraké barisan pertahanan wadyabala Kurès. Kakalahan Kurès sajeroning Pertempuran Badar njalari anané sumpah kanggo mbales, lan bab iki kadadéan setaun sawisé iku sajeroning Perang Uhud.

                                               

Perang Salib

Perang Salib inggih punika satunggalipun obahan umat Kristen ing Éropah ingkang merangi umat Muslim ing Palestina ingkang dipunambali saking abad kaping 11 ngantos abad kaping 13, kanthi tujuan ngrebut Wewengkon Suci saki kakuaosanipun tiyang Muslim lan damel gréja lan karajan Latin ing Wétan. Dipunparingi nama Perang Salib amargi saben tiyang Éropah ingkang ndhérék perang sami ngagem salib ing geger, lencana, lan panji-panji perang tiyang Éropah punika. Tetembungan Perang Salib ugi dipun-ginakaken kanggé ékspedisi-ékspedisi alit ing abad kaping 16 ing wewengkon sanjawinipun Bawana Éropah, ...

                                               

Piagam madinah

Piagam Madinah uga kakenal karo sebutan Konstitusi Madinah, ya iku sawijining dhokumèn sing disusun déning Muhammad, sing wujud sawijiné perjanjian formal antarané Muhammad karo kabèh suku-suku lan kaum-kaum wigati ing Yathrib ing taun 622. Dokumen mau kasusun nganti jelas kanggo tujuan utama ya iku mungkasani pertentangan sengit antarané Bani Aus lan Bani Khazraj ing Madinah. Kanggo iku dhokumèn mau netapake sejumlah hak-hak lan kuwajiban-kuwajiban kanggo kaum Muslim, kaum Yahudi, lan komunitas-komunitas pagan Madinah; saéngga ndadeake sadaya dadi siji kesatuan komunitas, sing ing basa ar ...

                                               

Wong Kurès

Wong Kurès utawa Suku Kurès iku salah siji suku bangsa Arab katurunan Ibrahim. Suku iki urip ing Mekah lan sakiwa tengene. Wong Kurès kang urip ing Mekah diarani Kurès Lembah, déné warga Kurès kang ana ing pinggirane Mekah diarani Kurès Pinggiran.

                                     

ⓘ Sajarah Islam

  • kapungkur. Periode ing sajarah Indonésia bisa dipérang dadi limang éra: éra pra kolonial, munculé karajan - karajan Hindhu - Buda sarta Islam ing Jawa lan Sumatera
  • India iku nagara kaping telu sing sing ndunungi Muslimé akèh dhéwé. Sajarah Islam ing India iku wiwit taun 711 Masehi lan nganti sapréné dinamikané gedhé
  • sajarah lan kalétak ana ing Distrik Kokas, Fakfak, Papua Barat. Masjid iki yaiku paninggalan sajarah Islam ing Papua lan dadi siji pusat agama Islam ing
  • ngedegaké nagara sing dadi nagara omah wong Muslim lan dadi pangreksa Islam Sajarah Islam ing Pakistan iku wiwit taun 711 Masehi lan nganti sapréné dinamikané
  • Sarékat Islam sadurungé aran Sarékat Dagang Islam iku pakumpulan sudagar bathik Jawa ing Indhiya - Nèderlan. Pakumpulan iki diyasa Haji Samanhudi, sudagar
  • Sajarah agama Islam ing Polen lawasé wis punjul 600 taun wiwit abad kaping 14. Nalika iku lumrahé wong - wong Muslim iku wong - wong Tatar sing manggon ing
  • panrapan wajib nganggo hijab ing dayoh umum. Artikel utama: Islam ing Polen Sajarah agama Islam ing Polen lawasé wis punjul 600 taun wiwit abad kaping 14
  • sajarah krajan - krajan Islam ing Indonésia. Nanging, anané krajan iki minangka bukti sajarah kang kuwat banget prabawané sajeroning panyebaran Islam ing
  • السنة utawa Sunni. Ahlussunnah iku golongan kang tansah madeg ing paugeran Islam dhedhasar Kuran lan kadis kang shahih kanthi seserepan para sahabat, tabi in
  • Sakit Islam Jakarta, madeg ing taun 1971. Manggènipun wonten ing wewengkon Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sinaosa nganggé nama Rumah Sakit Islam nanging
Abdul Muththalib
                                               

Abdul Muththalib

Abdhul Muththalib utawa Syaibah bin Hâsyim ugi karan Abd al-Muththalib inggih punika simbahipun Muhammad ingkang sampun gulawentah rikala Kanjeng Nabi taksih alit sasampunipun dipuntilar ibunipun, Siti Aminah.Panjenenganipun ugi misuwur dados pamimpin kaum Kurès, naté kepanggihan kalih panjenenganipun bertemu Abrahah, salah satunggalipun paguasa saking Yaman minangka anggadai angen-angen ngerusak Kabah

Ijrah
                                               

Ijrah

Tembung Ijrah utawa Éjrah iku tegesé pindhah. Ijrah minangka sawijining cara kang dilakoni wong-wong jaman mbiyèn, mligi para nabi, kanggo uwal saka kaanan batil kebak dosa. Ijrah ing jaman Mukamad kalakokaké nalika pindhah saka Mekah tumuju Madinah, undakara taun 662. Ing mangsa iku uga diwiwiti pananggalan ijriyah kang dadi paugerané muslim.

                                               

Kaum Anshar

Kaum Anshar iku jeneng kanggo kaum kang mèlu ijrah Muhammad saka Mekah menyang Madinah. Tekan ing Madinah dhèwèké ditampa kanthi seneng, béda karo warga Mekah kang ora seneng karo wong Islam. Miturut basane, Anshar duwé teges Kang nulung Kaum Anshar iku ana saka Bani Khazraj lan Bani Aus.

Pakuburan al-Baqi
                                               

Pakuburan al-Baqi

Jannatul-Baqī ya iku sawijining kuburan kang dumunung ing Madinah, Arab Saudi, sebrangé Masjid Nabawi ya iku papan panggonané Muhammad nalika dikubur. Ing kuburan iki akèh kulawarga sarta sahabat Muhammad kang dikuburaké. Jannatul-Baqī ateges Taman Surga, uga kaloka kanthi jeneng Baqī` Al Garqad. Baqī` tegesé kanca lan Al Garqad ya iku wit jinis Lycium shawii Basa Arab: Alaosaj spésies saka Boxthorn.