Back

ⓘ Panakawan
                                               

Garèng

Garèng iku salah sijiné paraga wayang panakawan. Dhèwèké anak mbarepé Semar. Asal-asulé Garèng manéka warna, salah sijiné ya iku ing lakon Palasara Nglelana. Ing lakon wayang iku Garèng sadurungé nduwé jènéng Bambang Sukadi, putra saka Resi Sukadadi. Wandané Garèng iku sarwa cacat: irung bunder, mata kéra, weténg mblendhug, pincang, lan tangané céko béngkok. Garwané Garèng ya iku Sariwati, putri Prabu Sarawasésa. Awaké Gareng kang akèh cacaté iku duwèni teges: mata kera duwé teges yèn ndeleng ora ndeleng barang kang ala, tuladhané maksiat lan sapanunggalané. sikil pincang duwé teges yèn ng ...