Back

ⓘ Karajan
                                               

Kadipatèn Pakualaman

Kadipatèn Pakualaman utawa kadhang ditulis Pakualaman iku laladan perdikan ing wewengkon Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pakualaman dibangun tanggal 22 Juni 1812, raja kang angka sepisan yaiku Pangéran Natakusuma lan kawastanan nata minangka Kanjeng Gusti Pangéran Adipati Arya Paku Alam I.

                                               

Karajan Jenggala

Karajan Jenggala, iki pecahan saka karajan Kahuripan kang dibagi loro déning prabu Airlangga taun 1042 Masehi utawa 963 Saka. Karajan Jenggala iki ngeliputi wewengkon delta kali Brantas utawa ing kiwa-tengené kabupatèn Sidoarjo saiki, dadi nguwasani pelabuhan-pelabuhan uga kutha krajanne ngewarisi kutha krajan karajan Kahuripan. Wewengkon kakuasaan Jenggala uga ngeliputi wewengkon Malang, Surabaya, Rembang lan Pasuruan utawa meh kabèh pasisir lor Jawa Wétan. Sajatiné Prabu Airlangga mecah karajan dadi 4 utawa 5 pérangan ning kang tumuwuh mung Jenggala karo Kadhiri utawa Pangjalu/Panjalu, m ...

                                               

Karajan Kahuripan

Karajan Kahuripan dibangun déning Airlangga sing brasil selamat wektu karajan Medang dihancurke karajan Sriwijaya taun 1019 M. Keturunan wangsa Isyana iki dadi raja Kahuripan wektu umuré tesih 16 taun ning Airlangga brasil nyatuake manèh sisa-sisa karajan Medang, malah bisa nguwasani Bali lan Jawa Tengah.

                                               

Karajan Kanjuruhan

Kanjuruhan iku karajan mawa corak Hindhu ing Jawa Wétan, sing pusaté ana ing cerak Kutha Malang saiki. Kanjuruhan dinuga wis ngadeg ing abad angka 6 Masèhi. Bukti katulis ngenani karajan iki yaiku Prasasti Dinoyo. Rajané sing misuwur yaiku Gajayana. Paninggalan liyané yaiku Candhi Badut lan Candhi Wurung.

                                               

Kerajaan Demak

hapus amarga wis ana kaca Kasultanan Demak Karajan Demak salah satunggaling karajan Islam paling ageng wonten ing pasisir lor tanah Jawi. Miturut adat Jawi, Demak saderengepun, minangka kadipaten saking karajan Majapahit, saha kaserat dados punjering penyebaran Islam wonten ing tanah Jawi lan Indonesia limrahipun. Karajan Demak boten dangu lan énggal nglampahi kamunduran amargi kadadosan parebutan panguaos ing antawisipun kulawarga karajan. Wonten ing warsa 1458, panguaos Demak pindah dhateng karajan Pajang ingkang dipunadekaken déning Jaka Tingkir. Salah satunggaling tilaran sejaraj Karaj ...

                                               

Kerajaan Gowa

Kasultanan Gowa utawi wonten ugi ingkang nyerat Kasultanan Goa punika salah satunggaling kraton ageng lan paling suksès ingkang mapan wonten ing laladan Sulawesi Selatan. Rakyat ing kraton punika asalipun saking Suku Makassar ingkang mapan wonten ujung kidul lan pasisir kulon Sulawesi. Wewengkon karajan punika sapunika wonten ing sangandhaping Kabupatèn Gowa lan laladan pérangan sakiwa-tengenipun. Karajan punika gadhah Raja ingkang kawéntar kanthi gelar Sultan Hasanuddin ingkang nalika semono nglampahi perang lan kawentar kanthi nama Perang Makassar kaliyan VOC. Nalika semono kraton punika ...

                                               

Paku Alam II

Kanjeng Gusti Pangéran Arya Adipati Paku Alam II utawi Paku Alam II utawi Radèn Tumenggung Natadiningrat inggih punika putranipun Paku Alam I ingkang lair ing Akat Pon 27 Ruwah Be 1712 Mangsa Kasa Wuku Watugunung Windu Sangara, utawi 25 Juni taun 1786 kanthi nana RM. Subekti. Saking taun 1814 gantos asma dados Pangéran Suryaningrat. Nalika taun 1829 piyambakipun dipunangkat dados Kepala Kadipatèn Pakualaman kanthi sesebutan K.G.P Adipati Suryadiningrat. Nalika piyambakipun mangku kalungguhan puniku, yuswanipun sampun 44 taun. Sri Paku Alam II boten namung nglajengaken tradhisinipun Sri Pak ...

                                               

Paku Alam III

Kanjeng Gusti Pangéran Arya Adipati Paku Alam III Paku Alam III utawi GBH. Sasraningrat mengku pamaréntahan wiwit taun 1829, nalika umuré 44 taun. Ing taun 1858 GBH Sasraningrat diangkat dadi KGPA Paku Alam III. Garwa padmi Paku Alam III ya iku putriné BPH Puger. BPH Puger ya iku putrane Sri Sultan Hamengkubuwana II. Ibu Paku Alam III ya iku Gusti Kanjeng Ratu Ayu, kang sadurungé duwé jeneng Gusti Kanjeng Ratu Anom, ya iku putrané Sultan Hamengkubuwana II. Paku Alam III kapundhut ing taun 1864 lan disarèkaké ing Pasaréan Kuthagedhé, Yogyakarta.

                                               

Praja Kalingga

Karajan Kalingga iku salah siji karajan tuwa ing Nusantara tegesé ing tlatah Jawa kang saiki dadi Kacamatan Keling, Kabupatèn Jepara. Karajan iki madeg ing taun 640 Masehi, Ratune kang misuwur yaiku Ratu Sima. Karajan iki nganut agama Hindhu. Karajan Kalingga dibangun déning keturunan karajan Kalingga kang ana ing praja Orrisa kang kalah perang lawan karajan kang dibawahi Maharaja Maurga Buda, antawis taun 200 SM. Putri Maharani Ratu Sima, Parwati, daup karo putra makutha Karajan Galuh kang asmané Mandiminyak, kang sabanjuré dadi raja angka 2 Karajan Galuh. Maharani Ratu Sima duwé putra wa ...

                                               

Praja Kutai

Karajan Kutai utawa Karajan Kutai Martadipura iku karajan tuwa dhéwé ing Indonésia sing tilas sajarahé lan kalebu karajan Hindhu. Karajan iki dibangun kurang luwih taun 400 Masehi ing Kutai Kalimantan Wétan déning maharaja Kudungga. Kudungga iku penganut agama Buda ning keturunané dadi penganut agama Hindhu.

                                               

Pratélaning praja ing Nusantara

Pratélan karajan sing diyasa wiwit abad pertama Masehi utawa sing ana cathetan sejarahe liwat tilas-tilas sajarah kaya ta prasasti, candhi lan liyané. Sedurunge abad pertama iku utawa ing jaman prasajarah dipercaya wis ana bentuk-bentuk pamaréntahan ing wewengkon Nusantara. Karajan-karajan pertama ing Nusantara umum diyasa déning pendatang-pendatang saking India. Pendatang-pendatang iku migrasi wonten ing wewengkon Nusantara amargi nagarané kalah perang.

                                     

ⓘ Karajan

 • Kraton utawa Karajan tembung iki dijupuk saka tembung lingga ratu olèh andhahan angka tuwin - an dadi Karaton. Tembung iki uga padha karo kedhaton sing
 • Krajan Medhang iki terusané saka karajan Mataram Kuna sing pindah ing Jawa Wétan. Lumrahé para ahli sajarah isih nyebut kanthi Mataram Kuna jaman Jawa
 • Karajan Jenggala 1042 M nganti 1045 M iki pecahan saka karajan Kahuripan kang dibagi loro déning prabu Airlangga taun 1042 Masehi utawa 963 Saka. Karajan
 • Karajan Kahuripan dibangun déning Airlangga sing brasil selamat wektu karajan Medang dihancurke karajan Sriwijaya taun 1019 M. Keturunan wangsa Isyana
 • Karajan Pangjalu utawa kadhang ingaran karajan Kadiri utawa karajan Daha, iku pecahan saka karajan Kahuripan saliyané karajan Jenggala. Karajan iki anané
 • Kanjuruhan iku karajan mawa corak Hindhu ing Jawa Wétan, sing pusaté ana ing cerak Kutha Malang saiki. Kanjuruhan dinuga wis ngadeg ing abad angka 6 Masèhi
 • Karajan Manunggal utawa pepaké Karajan Manunggal Britania Agung lan Irlandia Lor Inggris: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland iku nagara
 • klasifikasi karajan ing jaman India kuna sing disebutaké sajeroning susastra Hindhu, kaya ta Weda, Mahabharata, Ramayana, lan Purana. Kapan karajan - karajan mau
 • Karajan Pagaruyung inggih punika satunggalipun Karajan Melayu ingkang naté jumeneng ing provinsi Sumatera Kilèn lan laladan ing sakiwatengenipun. Nami
 • Karajan Mataram kuna iku karajan sing ana kira - kira awal abad kaping 7 M. Katrangan tuwa dhéwé katulis ing Prasasti Canggal ing èrèng - èrèng Gunung Merapi
 • Karajan Kalingga iku salah siji karajan tuwa ing Nusantara tegesé ing tlatah Jawa kang saiki dadi Kacamatan Keling, Kabupatèn Jepara. Karajan iki madeg