Back

ⓘ Juru gurit Indonésia
                                               

Adri Darmadji Woko

Adri Darmadji Woko inggih punika salah satunggalipun sastrawan saking Indonesia. Namanipun misuwur minangka salah satunggalipun cikal bakal Komunitas Negeri Poci, sesarengan Kurniawan Junaedhie, Piek Ardijanto Soeprijadi, Handrawan Nadesul, Widjati, ingkang dipunadegaken awit taun 1993. Pakaryanipun Adri Darmadji awujud carita cekak, esei sastra, artikel, lan geguritan ingkang dipunmot wonten sawenèh ariwarta nasional. Kajawi nyerat karya sastra, piyambakipun ugi nelatèni minangka juru warta ing Kalawarta Kartika. Taun 2015, Adri nampi Bebungah Kabasan lan Kasusastran saking Badan Pangemba ...

                                               

Ags. Arya Dipayana

Agung Setiadji bin Darjono Hadjiwidjojo utawi Ags. Arya Dipayana inggih punika salah satunggalipun seniman saking Indonesia. Namanipun misuwur minangka seniman téater, panggurit lan panganggit carita cekak ingkang kamot ing sawenè ariwarta lan kalawarta. Ags. Arya Dipayana salah satunnggalipun panampi pangaji Hibah Seni saking Yayasan Kelola.

                                               

Chairil Anwar

Chairil Anwar, utawa dikenal uga aran "Si Binatang Jalang", punika satunggiling penyair kondhang Indonésia. Sesarengan kaliyan Asrul Sani lan Rivai Apin, piyambakipun dipunnobataken déning H.B. Jassin minangka pelopor Angkatan 45 lan puisi modhèren Indonésia. Chairil Anwar séda ing yuswa timur amargi gerah. Piyambakipun dipunmakamaken wonten ing Taman Pemakaman Umum Karet Bivak, Jakarta. Makamipun tansah dipunziarahi déning para pengagumipun. Dinten sédanipun ugi dipunpèngeti minangka Dinten Chairil Anwar.

                                               

Evi Idawati

Evi Idawati iku sawijining seniman Indonesia. Dhèwèké ditepungi déné sawatara karyané wujud carita pendek, novèl, lan puisi sing dibabar ing médhia massa lan buku. Evi uga nekuni babagan seni peran, maca puisi, presenter, sutradara, penulisan skenario, lan ngajar ing sanggar-sanggar sastra lan perguruan tinggi. 1 Kakak 7 Ponakan iku sawijining sinétron kang ditayangaké ing RCTI sing dhèwèké uga mèlu main dadi pemeran.

                                               

F. Aziz Manna

F. Aziz Manna inggih punika salah satunggalipun sastrawan saking Indonesia. Namanipun misuwur miyos pakaryanipun awujud puisi ingkang kamot wonten sawenèh ariwarta ing Indonesia. Piyambakipun naté nampèni bebungah Kusala Sastra Khatulistiwa ing taun 2016 kanthi buku kempalan geguritanipun asesirah Playon ing kategori Geguritan. Taun ingkang sami, KSK ugi maringi bebungah dhumateng Yusi Avianto Pareanom kanthi buku kempalan carita cekak, Raden Mandasia Si Pencuri Daging Sapi ing kategori Prosa.

                                               

Linus Suryadi Agustinus

Linus Suryadi Agustinus ingkang miyos wonten ing dhusun Kadisobo, Sléman, Yogyakarta ing tanggal 3 Maret 1951 lan séda ing Yogyakarta tanggal 30 Juli 1999 inggih punika salah satunggaling penyair ugi sastrawan Indonésia ingkang kathah nyerat puisi.

                                               

Motinggo Boesje

Bustami Djalid utawi ingkang misuwur kanthi sebatan Motinggo Boesje ingkang miyos ing Kupangkota, Bandar Lampung tanggal 21 Novèmber 1937 lan séda ing Jakarta tanggal 18 Juni 1999 inggih punika salah satunggaling sastrawan ingkang misuwur ing Indonésia ugi dados sutradara saha seniman asal Indonésia.

                                               

Nova Riyanti Yusuf

dr.Nova Riyanti Yusuf, SpKJ ingkang miyos wonten ing Palu, Sulawesi Tengah, Indonésia ing tanggal 27 Novèmber 1977 inggih punika salah satunggaling pujangga Indonésia. Sandhi asma ingkang asring dipun-ginakaken déning Nova inggih punika NoRiYu. Nova sapunika inggih dados salah satunggaling anggota DPR periode 2009-2014 kanggé Laladan Pemilihan Jakarta II saking Parté Dhémokrat.

                                               

Ons Untoro

Ons Untoro inggih punika salah satunggalipun sastrawan saking Indonesia. Namanipun misuwur minangka ingkang mandhégani ngadegipun adiacara Sastra Bulan Purnama ingkang dipunwontenaken saben wulan ing Museum Rumah Budaya Tembi Yogyakarta. Piyambakipun nyerat pakaryanipun awujud geguritan, carita cekak wonten sawenèh ariwarta, kalawarta, lan jurnal antawisipun Kompas, Kedaulatan Rakyat, Minggu Pagi, Jurnal Renai Salatiga. Jurnal Selarong, Kalawarta Kagunan lan Kabudayan Gong, Kalawarta Kabudayan Warisan Jakarta, Kalawarta Kabudayan Mata Jendela, Kalawarta Kabudayan Sabana, lan sanèsipun. Ons ...

                                               

Raedu Basha

Raedu Basha inggih punika salah satunggalipun sastrawan saking Indonesia. Namanipun misuwur lumantar pakaryanipun awujud carita cekak, geguritan, lan éséi sastra ingkang dipunmot wonten sawenèh ariwarta lan kalawarta. Raedu naté dados dutaning sastrawan Indonésia wonten pahargyan Ubud Writers & Readers Festival 2015, salah satunggal saking nem festival sastra ingkang saé piyambak sadonya.

                                               

Sindu Putra

Sindu Putra inggih punika salah satunggalipun seniman saking Indonésia. Namanipun sampun misuwur lumantar sapérang karyanipun awujud geguritan ingkang dipunmot ing sawenèh ariwarta lan kalawarta. Awit saking kaprigelanipun, Sindu Putra nampi pangaji saking Kusala Sastra Khatulistiwa lumantar karyanipun ing kategori geguritan kanthi sesirah Dongèng Anjing Api ing taun 2009.

                                               

Soewarsih Djojopoespito

Suwarsih Djojopuspito ingkang miyos wonten ing Cibatok, Bogor tanggal 21 April 1912 lan séda ing Yogyakarta tanggal 24 Agustus 1977 inggih punika salah satunggaling pujangga wanita Indonésia ingkang nyerat karyanipun wonten ing tigang basa, inggih punika, basa Walanda, Sunda, saha Indonésia.

                                               

Sofyan RH. Zaid

Sofyan RH. Zaid ya iku salah sijiné sastrawan saka Indonésia. Jenengé wis kawentar ing jagat sastra Indonésia kanthi karya-karyané wujud geguritan lan kajian sastra kang diemot ana ing ariwarta utawa kalawarta Indonésia, antarané Media Indonesia, Bali Post, Indopos, Padang Ekspres, Pikiran Rakyat, Riau Pos, Seputar Indonesia, Solopos, Merapi, Suara NTB, Banjarmasin Post, Metro Jambi, Minggu Pagi, lan liya-liyané. Sofyan kalebu salah sijiné pujangga kang mèlu ing Komunitas Negeri Poci.