Back

ⓘ Filsafat sosial
                                               

Ngèlmu alam

Ngèlmu alam inggih punika istilah ingkang dipunginaakèn kanggé merujuk ing rumpun ngèlmu ing pundhi obyeknya inggih punika bènda-bènda alam kaliyan hukum-hukum ingkang mèsti lan umum, kalampahan ing wanci punapa lan ing pundhi kèmawon. Sains dipunpèndèt saking tèmbung latin scientia ingkang tègèsipun harfiahnipun inggih punika kawruh. Sund lan Trowbribge ngrumusakèn manawi Sains punika kumpulan kawruh lan prosès.Nanging Kuslan Stone nyèbatakèn manawi Sains inggih punika kempalan kawruh lan cara-cara kanggé angsal lan ngginaakèn kawruh punika. Sains punika produk lan prosès ingkang boten sa ...

                                               

Suréalisme

Suréalisme ya iku obahan kabudayan kang muncul ing awal taun 1920an, lan kondhang amarga karya visualé lan tulisané. Panujuné ya iku "misahaké kaanan berlawanan ing pangimpèn lan kakékat". Seniman-seniman nglukis gambar-gambar éndah kang ora logis nanging kerjik, nggawé makluk-makluk kang aéng saka objek-objek padinan lan ngembangaké teknik nglukis kang ngejaraké kantaka bèn mahyakaké awaké dhéwé. Karya-karya Suréalis nduwé èlemèn kang nggumunaké, penjajaran kang ora kanyana-nyana lan non sequitur; nanging, akèh seniman-seniman lan penulis-penulis Suréalis kang nganggep karyané wirasa saka ...

                                               

Ugo Untoro

Ugo Untoro iku juru tatah, citralekha, pujangga, lan seniman. Ugo Untoro miyos ing Purbalingga, Jawa Tengah, 28 Juni 1970. Ugo seniman sing ora manut pranatan menawa gawe karya, ora manut paugeran kasajugan, kaseimbangan, lan harmoni. Kabeh elemen diblusuki lan dibentuk. Dadine manurut Ugo kanvas iku ora mung panggonan kanggo gawe karya kang estetik lan artistik, nanging uga panggonan kanggo crita utawa nyritakake.

                                               

Pratélan pawiyatan luhur swasta ing Jakarta

Ing ngisor iki kapacak Pratélan pawiyatan luhur swasta ing Jakarta sing kabawah Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Pratélan iki ora kalebu pawiyatan luhur Islam swasta sing kabawah Kementerian Agama Indonesia.

                                               

Olah-olahan India

Olah-olahan India inggih punika olah-olahan saking pintén-pintén wewengkon anak bénua India. Ciri khas masakan India inggih punika ginaakén pintén-pintén bumbon crakèn khas India lan sayuran ingkang tukul ing India, lan anèka warni hidangan vègètarian. Masakan India ugi mencerminkan keanekaragaman iklim, demografi, lan agami. Agama lan kabudayan India gadhah peran ageng ing parembagan seni kuliner India. nanging makaten, interaksi antawis budaya kaliyan kawasan ingkang tetanggan kados ta Timur Tengah, Asia Tengah, dan Laut Tengah menjadikan masakan India sebagai percampuran unik dari pinte ...

                                               

Pondhok Modhèren Darussalam Gontor

Pondhok Modèren Darussalam Gontor ya iku pondhok pesantrèn kang ana ing Kabupatèn Panaraga, Jawa Wétan. Pondhok iki nggunakaké kurikulum Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah utawa KMI.

                                               

Pandhékar

Pandhékar ya iku uwong kang remen nyinau babagan silat. Gelar Pendèkar iki ora bisa dikaké marang sembarang wong lan ora bisa dituku. Ora kabéh kang wis jejuluk master duwéni jejuluk pakurmatan. Jejuluk iki ana marga biayasané mbela wong kang ora duwé daya ing masyarakat,utawa lagi ditindhas. Nanging, ing jaman modhérn, utamané saliyané ana ing Asia Tenggara iku bisa uga disebut grandmaster.

                                     

ⓘ Filsafat sosial

  • katon lan lógos sinau ya iku kajian filsafat saka struktur pengalaman lan kasadharan. Sawijining kiprah filsafat iki diyasa ing taun abad kaping 20 awal
  • Pedagogik lan Filsafat dipecah dadi telung fakultas, yaiku: Fakultas Sastra lan Kabudayan, Fakultas Ilmu Pendidikan lan Fakulas Filsafat Tingkat pengajaran
  • lan farmasi Kedah dipuncathet bilih pamisahan punika dhedhasar konsép filsafat Nagari Kilèn. Teologi, pérangan sanès saking pengetauan manungsa, boten
  • Amérikah Sarékat ingkang misuwur nalika abad kaping 20 wonten ing babagan filsafat pulitik. Bukunipun ingkang judhul Téyori Babagan Kaadilan wonten ing
  • 1941 - 1942. Banjur mulang filsafat ana Seminari Tinggi Yogyakarta taun 1943 - 1946. Taun 1952, dhèwèké éntuk gelar Doktor babagan Filsafat ana Universitas Gregoriana
  • cabang utama inggih punika filsafat alam ingkang lajengipun dados rumpun ngèlmu - ngèlmu alam the natural sciences lan filsafat moral ingkang lajengipun
  • pamikir filsafat déning Jean Hyppolite 1945 diakui kanggo École Normale Supérieure, ing ngendi dhèwèké nampa lisensi filsafat 1948 lisensi filsafat 1949
  • Estetika Etika Filsafat akal Filsafat basa Filsafat logika Filsafat pulitik Filsafat terapan Tradisi dan madahab filsafat Metafisika Sajarah filsafat Perbandingan
  • Wina taun 1902. Bapaké ya iku Dr. Simon S.C. Popper karenan bab Filsafat karo bab Sosial Bapaké Popper ya iku pengacara sing sugih. Wongtuwané ganti agama
  • Yunani episteme kawruh lan logos tembung topik ngèlmu minangka cabang filsafat kang gegayutan karo asal, sipat, karakter dan jinis kawruh. Topik iki kagolong