Back

ⓘ Mitos
                                               

Banaspati

Banaspati ya iku sebutan kanggo dhemit kang awujud kaya geni lan elemen utamane ya iku geni. Bisa awujud geni kang wujud kaya bal, utawa isa ugo geni kang awujud angin kang muter. Dhemit iki biasane mabur cendhek saka panggonan siji menyang liyané kangawujud kaya warni geni. Kabaripun, dhemit iki seneng ngobong manungsa yen dideleng déning Banaspati. Asring ditemokaké ing pulo jawa, Indonesia.

                                               

Gendruwo

Cithakan:Infobox Makhlukparanormal Gendruwo utawa ing basa Indonésia Genderuwa, lan ing basa Sunda Gandaruwo inggih punika satunggalipun bangsa mahluk alus ingkang misuwur lan namung wonten ing Indonésia mliginipun ing Pulo Jawa. Ngantos sapunika dèrèng wonten nagari sanès ingkang ngakeni wontenipun gendruwo kajawi namung Indonésia. Gendruwo punika satunggalipun bangsa jin utawi mahluk alus ingkang awujud kethèk ingkang gadhah badan ingkang ageng lan warni kulit cemeng radi abrit lan gadhah wulu ingkang kandhel. Gedruwo limrahipun manggèn wonten ing watu, wangunan, wit-witan ageng utawi pa ...

                                               

Léak

Léak sajeroning mitologi Bali ya iku penyihir kang jahat. Le tegesé penyihir lan ak tegesé jahat. Léak mung bisa didelok nalika wayah wengi. Léak mung bisa dideleng karo dhukun kang mburu léak. Nalika wayah awan dhèwèké ketok kaya manungsa biyasa, nanging nalika wayah bengi dhèwèké ana ing kuburan kanggo luru pérangan-pérangan awaké manungsa kang minangka nggawé ramuan sikir. Ramuan sikir iku bisa ngowahi wujud léak dadi kéwan kaya ta macan, kethèk, babi utawa dadi kaya rangda. Léak uga bisa njupuk pérangan awak saka manungsa.

                                               

Umang

Umang ing basa Karo tegese Jin utawa Roh. Miturut masarakat Karo, umang minangka makhluk katé setengah manungsa lan setengah jiwa. Miturut crita lisan, wujud nyata umang kayadené manungsa, nanging ukuran awake cilik lan duwé sikil kuwalik. Miturut crita turun temurun ing masarakat Karo, jarené gegayutané manungsa karo umang asring ana ing jaman biyen. Umang uga dipercaya manggon ing guwa tartamtu sing di dadekaké omah. Salah sawijining omah sing paling misuwur yaiku guwa umang ing desa Sembahé, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Lor

                                               

Wong bunian

Orang bunian utawa mung bunian minangka jinising makhluk mitos sing dipercaya wong Minangkabau lan Melayu ing Sumatra, Indonesia lan ing Malaysia Kulon. Adhedhasar mitos iki, masarakat sing dadi manungsa sing meh padha karo sing padha lan manggon ing papan sing sepi, ing omah kosong sing ditinggal dening warga nganti sée.

                                     

ⓘ Mitos

 • Milos utawa Mithe iku carita - carita jaman mbiyèn kang ana hubungane kaliyan déwa - dewi. Nyi Roro Kidul Loro Jonggrang
 • Mitos Gua iku salahsijiné kutipan kang paling kewentar teko kabèh seratané Plato kang onok ndhik Republik. Ndèk njeroné Plato nyeritokné pikirané bab
 • Wonten ing taun 2010 kapungkur statusipun sempat waspaos. Mitos Gunung Kaba Pinten - pinten mitos kathah ing gunung punika, kathah ingkang ngendika manawi
 • Grosir Batik Setono Soto Tauto Klégo Akeh carita - carita rakyat, legenda uga mitos sing urip lan dipercaya dadi pérangan sajarah masarakat Pekalongan antarané
 • Johannes Vilhelm Jensen ya iku penyair, novelis, esais, lan juru tulis manéka mitos Denmark. Lair ana Farso, Denmark, tanggal 20 Januari 1873. Séda ana Copenhagen
 • kaliyan Déwa - déwa lan makluk alus ing kabudayan masarakat tinentu. Ing kaca iki uga ana artikel parakawis: Legenda Mitos Carita Rakyat Dongèng Essay
 • kang amba nandhakaké intelektualitas kang dhuwur, sanadyan bab iki mung mitos waé. Bathuk minangka papan riasan lan simbolisme kaagamaan ing akèh budaya
 • kagunan gunting. Ibu - ibu kang lagi meteng lumrahé ana mitos - mitos kang dipercaya. Salah sijiné ya iku mitos ngenani gunting. Ibu - ibu kang lagi meteng percaya
 • Sundel bolong ana ing mitos memedi Indonesia. Memedi iki digambarake kanthi wong wédok sing duwé rambut dawa lan gawa klambi dawa warnané putih. Sundel
 • lokasi pantai Papuma butuhake saentara satunggal jam. Mitos ing Pantai Papuma Pantai Papuma Pantai Papuma Papuma ing kutha Jember Mitos ing Pantai Papuma
 • kanthi wektu pirang - pirang dina. Miturutt masarakat Nias, salah sijiné mitos asal usul suku Nias asalé saka wit kauripan yaiku Sigaru Tora a kang manggon