Back

ⓘ Pendidikan menengah
                                               

Dhaptar sekolah menengah atas negeri ing Jawa Kulon

Pratélan sekolah menengah atas ing Jawa Kulon inggih punika salah satunggaling pratélan ingkang ngewrat nama-nama sekolah tingkat menengah atas saé punika ingkang nagari punapa déné ingkang swasta ingkang wonten ing provinsi Jawa Kulon. Pratélan sekolah menengah atas nagari ing Laladan Istimewa Jawa Kulon ing ngandhap punika inggih pratélan sekolah ingkang dipunkelola déning Dinas Pendidikan provinsi Jawa Kulon lan dipunklompokaken dhedhasar wewengkon administrasi kutha utawi kabupatèn ingkang wonten ing Provinsi Jawa Tengah. Sekolah menengah atas inggih punika urut-urutaning sekolah ingka ...

                                               

Dhaptar sekolah menengah atas negeri ing Dhaérah Istiméwa Yogyakarta

Pratélan sekolah menengah atas nagari ing Yogyakarta inggih punika salah satunggaling pratélan ingkang ngewrat nama-nama sekolah tingkat menengah atas ingkang nagari ingkang mapan wonten ing provinsi Yogyakarta. Pratélan sekolah menengah atas nagari ing Daerah Istimewa Yogyakarta ing ngandhap punika inggih pratélan sekolah ingkang dipunkelola déning Dinas Pendidikan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lan dipunklompokaken dhedhasar wewengkon administrasi kutha utawi kabupatèn ingkang wonten ing Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekolah menengah atas inggih punika urut-urutaning sekolah ingkang w ...

                                               

Ujian Nasional

Ujian Nasional utawi dipuncekak UN / UNAS inggih punika sistem evaluasi standar pendidikan dhasar lan menengah kanthi nasional lan amrih madhani mutu tingkat pendidikan antar laladan ingkang dipunwontenaken déning Pusat Penilaian Pendidikan, Depdiknas ing Indonésia dhedhasar Undang-Undang Républik Indonésia nomer 20 taun 2003 njlentrehaken bilih kanggé pengendhalian mutu pendidikan kanthi nasional dipunwontenaken evaluasi minangka wujud akuntabilitas panyelenggaraan pendidikan dhateng pihak-pihak ingkang gadhah kapentingan. Salajengipun dipunjlentrehaken bilih evaluasi dipunwontenaken déni ...

                                               

Pratélaning pawiyatan luhur kadhinesan ing Indonésia

Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negri Sorong, SUPM N Sorong, Sorong, Papua Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negri Pariaman, SUPM N Pariaman, Pariaman, Sumatera Kulon Sekolah Tinggi Perikanan Bogor, STP Jurluhkan, Bogor, Jawa Kulon Pérangan Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Serang, BAPPL Serang, serang, Banten Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negri Kota Agung, SUPM N Kota Agung, Kota Agung, Lampung Akademi Perikanan Bitung APB, Bitung, Sulawesi Lor Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negri Bone, SUPM N Bone, Bone, Sulawesi kidul Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negri Tegal, SUPM N Teg ...

                                               

Dhaptar sekolah menengah atas negeri ing Jawa Tengah

Pratélan sekolah menengah atas nagari ing Jawa Tengah inggih punika salah satunggaling pratélan ingkang ngewrat nama-nama sekolah tingkat menengah atas ingkang nagari ingkang mapan wonten ing Provinsi Jawa Tengah. Pratélan sekolah menengah atas nagari ing Laladan Istimewa Jawa Tengah ing ngandhap punika inggih pratélan sekolah ingkang dipunkelola déning Dinas Pendidikan provinsi Jawa Tengah lan dipunklompokaken dhedhasar wewengkon administrasi kutha utawi kabupatèn ingkang wonten ing provinsi DJawa Tengah. Sekolah menengah atas inggih punika urut-urutaning sekolah ingkang wonten ing sak ng ...

                                               

SMA Negeri 1 Blora

SMA Negeri 1 Blora, minangka salah siji dari Sekolah Menengah Atas Negeri sing dumunung ana ing kalurahan Tempelan, kacamatan Kutha Blora, Kabupatèn Blora, Jawa Tengah, Indonésia. Kayadéné ing sekolah menengah atas lumrahé, mangsa pendidikan sekolah ing SMA Negeri 1 Blora ditempuh ing sajeroning wektu telung taun wulangan, wiwit saka Kelas X nganti Kelas XII.

                                               

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia lan Kabudayan

Deputi Babagan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan inggih punika unsur pelaksana sapérangan tugas lan fungsi saking Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ingkang mapan wonten ing sak ngandhapipun lan gadhah tanggel jwab dhateng Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional lan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional gadhah tanggel jawab dhateng Mantri Nagara Perencanaan Pembangunan.

                                               

SMA Negeri 78 Jakarta

Kurikulum kang digunakaké SMA Negeri 78 Jakarta ya iku Sistem Kredit Semester kang wiwit diujicobakake lan diterapake wiwit angkatan 2007-2010. Kurikulum saka Cambridge University IGCSE lan International A-level kang digunakaké ing Kelas Internasional kang kanthi basis Basa Inggris.

                                               

Muryalelana

Muryalelana menika salah satunggaling sastrawan ingkang "serba bisa". Kabandhing kaliyan rencang-rencang sastrawan satunggal angkatanipun, kados Esmiet, Tamsir A.S., Susilomurti, Sudharma K.D., St. Iesmaniasita, lan sapiturutipun, wonten ing khazanah basa lan sastra Jawi modheren, Muryalelana radi benten. Umumipun sastrawan sanesipun namung ndamel karya ing satunggal utawi kalih genre, ananging Muryalelana nyerat sakperangan genre. Saksanese nyerat puisi, cerkak, lan kritik sastra Jawi, piyambakipun ugi nyerat bab ingkang gegayuhan kaliyan basa, karawitan, paramasastra, ukum, lan sakpanung ...

                                               

Koning Willem III School te Batavia

Koning Willem III School te Batavia disingkat KM III School ing palafalan basa Belanda dadi Kawedri yaiku pendidikan menengah umum ingkang kapisan didegakepemerintah Hindia Belanda ing Batavia tanggal 15 September 1860. Jeneng sekolah iki dipêthik saka nama raja Belanda waktu iku, yaiku Koning Willem III. Sekolah KW III. Sekolah KW III ana ing lokasi sing saiki dadi Perpustakaan Nasional Indonesia ing Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta Pusat. Didelok soko kepemilikane, sekolah iki mlebu kategori Gouvernements HBS utowo Openbare HBS artine HBS diselenggarakake lan diduweni pemerintah lan nduwe ...

                                               

Nerima, Tokyo

Nerima ya iku salah siji dhistrik mirunggan ing Tokyo, Jepang. Secara ora resmi, dhistrik iki dijenengi Kutha Nerima. Per 1 Mei 2016, dhistrik iki nduweni cacah jiwa 721.858 wong, kanthi 323.296 rumah tangga lan kapadatan panduduk 15.013 wong per km². Cacah 15.326 wong manca kadhaftar ana ing dhistrik iki. 21.6% cacah jiwa ing dhistrik iki warsané sadhuwure 65 taun. Jembaré dhistrik iki 48.08 km².

                                     

ⓘ Pendidikan menengah

  • Sekolah menengah atas dicekak SMA iku jenjang pendidikan menengah sajeroning pendidikan formal ing Indonésia sawisé lulus Sekolah Menengah Pertama
  • pendhidhikan dhasar. Pendhidhikan menengah umum diadani déning sekolah menengah atas SMA naté dikenal kanthi istilah sekolah menengah umum utawa SMU utawa
  • Sekolah menengah pertama dicekak SMP iku jenjang pendidikan dhasar sajeroning pendidikan formal ing Indonésia sawisé lulus Sekolah dhasar utawa sadrajad
  • menengah kejuruan SMK iku salah siji wangun ékan pendhidhikan formal sing nyelenggarakaké pendhidhikan kejuruan ing jenjang pendhidhikan menengah minangka
  • sekolah menengah atas nagari ing Laladan Istimewa Jawa Kulon ing ngandhap punika inggih pratélan sekolah ingkang dipunkelola déning Dinas Pendidikan provinsi
  • Jakarta ana 115 Sekolah Menengah Atas Negeri lan 60 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sing dikelola d ening Dinas Pendidikan DKI Jakarta wiwit lumakuné
  • sekolah menengah atas nagari ing Daerah Istimewa Yogyakarta ing ngandhap punika inggih pratélan sekolah ingkang dipunkelola déning Dinas Pendidikan provinsi
  • Ing wewengkon DKI Jakarta ana 423 Sekolah Menengah Atas Swasta sing dikelola déning Dinas Pendidikan DKI Jakarta wiwit lumakuné otonomi tlatah ing taun
  • Pendidikan dhuwur utawa Pawiyatan luhur id: Perguruan tinggi iku jenjang pendhidhikan sawisé pendhidhikan menengah Pendhidhikan akademik Pendhidhikan
  • Pratélan sekolah menengah atas nagari ing Sumatera Kulon ing ngandhap punika inggih pratélan sekolah ingkang dipunkelola déning Dinas Pendidikan provinsi Sumatra
Kampus
                                               

Kampus

Kampus yaiku panggonan kanggé panggènipun pendidikan. Pendidikan ing kéné ora sadarma pendidikan biyasa, nanging pendidikan tinggi. yaiku pendidikan sawisé pendidikan formal setingkat Sekolah Menengah Atas.