Back

ⓘ Astinapura
Astinapura
                                     

ⓘ Astinapura

Astinapura utawa Hastinapura iku kutha lan Nagar Panchayat ing distrik Meerut, Uttar Pradesh, praja India. Astinapura utawa Hastinapura asal saka tembung Hasti + Pura. Akèh lelakon ing carita Mahabharata sing kadadéan ing Astinapura. Ing mangsa saiki, kutha iki karan Hastinapura, siji kutha cilik sing dumunung ing Uttar Pradesh, leté watara 120 km saka Delhi. Ing kutha iki akèh tinemu objek wisata sing narik kawigatèn kaya Kuil Jain lan Taman Nasional Hastinapur.

                                     

1.1. Hastinapura sajeroning Mahabharata Para Ratu Astinapura

Para Ratu Astinapura iku katurunan Ratu Bharata lan Ratu Kuru, mula karan Wangsa Kurawa Kuruwangsa. Sajeroning kitab Mahābhārata, kisah séntral Para Ratu Astinapura diwiwiti saka katurunan Prabu Santanu. Prabu Santanu duwé garwa loro, yaiku Dèwi Gangga lan Satyawati. Saka kekarone, Prabu Santanu duwé putra telu, yaiku: Bhisma, Chitrāngada, lan Wicitrawirya. Bhisma lair saka Dèwi Gangga dené Chitrāngada lan Wicitrawirya lair saka Dèwi Satyawati.

Bhisma wis sumpah ora bakal kawin, déné Chitrāngada palastra ing yuswa anom nalika tarung lawan Raja Gandharwa sing jenengé padha. Sauntara iku Wicitrawirya dinikahaké karo loro putri saka Karajan Kasi, yaiku Ambika lan Ambalika. Nanging Wicitrawirya séda tanpa katurunan. Supaya tahta karajan bisa diwarisaké, kaloro randha Wicitrawirya dipasrahaké marang Resi Byasa sing isih duwé gayutan kakrabatan karo kulawarga karajan.

Resi Byasa nganakaké ritual nyuwun anak. Sawetara wektu sawisé iku kaloro randha Wicitrawirya banjur ngandhut. Saka Ambika lair Dréstarastra sing wuta. Saka Ambalika lair Pandhu sing pucet praupané. Saka panyuwunan Dèwi Satyawati, Resi Byasa kersa nerusaké upacara lan Dèwi Satyawati ndangu siji peladèn anama Sudri. Saka peladèn iki lair Widura.

                                     

2. Astinapura ing pewayangan Jawa

Ing kawruh pedhalangan, Astinapura kaaran Ngastina. Dene kang jumeneng nata ing Ngastina miturut layang Bauwarna yaiku:

 • Prabu Dhêstharata, sinangkalan: amisaya bujaning pandhita 725 Jimawal.
 • Prabu Yudhisthira, Prabu Darmaputra, R. Puntadewa bubar prang Bratayuda, sinangkalan: salira warnaning suka 748 Ehe.
 • Prabu Pandhu Dewanata, sinangkalan: gapura siji anywara 719 Dal.
 • Prabu Krêsnadipayana, R. Parikêsit, rupaning buta pêpitu 751 Dal.
 • Prabu Palasara sinangkalan: sirna ilanging swara 700 Ehe.
 • Prabu Kurupati, Prabu Suyudana, Prabu Duryudana, R. Jayapitana, sinangkalan: salira sinêmbah ing pandhita 728 Be.
 • Prabu Gêndrayana, sinangkalan: warna anrusing swara 794 Jimakir.
 • Prabu Yudayana, sinangkalan: mantri wolu umatur 783 Dal.
 • Prabu Krêsnadipayana Abyasa sinangkalan: panêmbahing wong pitu 712 Be.
                                     
 • wonten ing salah satunggaling kedhaton india kuna, ingkang samangke dados Astinapura Panjenenganipun gadhah garwa inggih punika Sakuntala lajeng saking jatu
 • Duryudana, Kartamarma dadi Juru Panitisastra, utawa padha karo juru tulis Astinapura Uripé bebarengan karo Kasatriyan Tirtatinalang. Sawisé perang Baratayuda
 • Katon semburat abang ning pipiné Srikandhi nalika satriya gantheng saka Astinapura iku katon ngematké polah tingkahé Srikandhi sinambi mèsem. Ésuké Puntadéwa
 • pamindhahing kraton kanthi sarat : Nalika Raja Parasara mindhah krajané menyang Astinapura prasajèn kang dibutuhké ya iku pala kirna, pala kesimpar, pala gumantung