Back

ⓘ Mitologi Hindhu
                                               

Jembatan Adam

Kreteg Adam, ugi dipunsebut Rama Setu ateges "Kreteg Rama", inggih punika rantai watu kapur antawisipun pulo Mannar, ing caket Sri Lanka barat laut lan Rameswaram, ing pasisir tenggara India. Miturut kapitadosan Hindhu, kreteg punika dipunyasa déning Rama, inkarnasi Déwa Wisnu, kanggé nylametaken Sita ingkang dipunculik dhateng Alengka déning Rahwana, kados ingkang dipunserat wonten ing kisah Ramayana. Kathah inskripsi, koin, pandom pangembara sepuh, referensi dangu, péta religius kuna nandhakaken struktur punika dipunanggep suci déning umat Hindhu.

                                               

Mèru

Gunung Meru inggih punika gunung suci wonten ing kosmologi Hindhu lan kosmologi Buda sarta kosmologi Jain, lan dipunanggep minangka pusat alam semesta, kanthi fisik punapa déné metafisik spiritual. Gunung punika minangka papan dunungipun para déwa, utamanipun déwa Brahma lan Dewata sanèsipun. Dipunsebutaken bilih gunung punika inggilipun 84.000 Yojana sakitar 1.082 juta kilomèter. Kathah kuil lan candhi Hindhu lan Jain dipunyasa wonten ing wujud simbolis kados gunung suci punika. Wonten ing kosmologi Buda, gunung suci pusat jagat raya alam semesta dipunsebut Sumeru.

                                     

ⓘ Mitologi Hindhu

 • Wonten salebeting mitologi Hindhu Taksaka Sanskerta: तक षक Taksaka inggih punika salah satunggaling naga, putranipun Dewi Kadru kaliyan Kashyapa.
 • Aswin Sansekerta: अश व न aśvin - aśvinau ganda wonten salebeting mitologi Hindhu inggih punika déwa kembar ingkang gadhah sesebatan dhokteripun para
 • inggih punika salah satunggaling Déwi saking kahyangan. Wonten ing mitologi Hindhu Gangga dados salah siji nama Kali wonten ing tlatah India. Wonten ing
 • Wonten salebeting mitologi Hindhu Druwa Sanskerta ध र व Dhruva punika minangka pemuja Déwa Wisnu, ingkang dipunberkati supados saged wonten ing bintang
 • Wonten salebeting mitologi Hindhu Wena Sanskerta: व न Vēna inggih punika raja wonten ing jaman kuna, katurunan Manu. Panjenenganipun minangka putra
 • Indra bisa tegesé: Bathara Indra déwa ing pawayangan lan Mitologi Hindhu Sistem indriya
 • Bayu bisa tegesé: Angin Bathara Bayu, paraga wayang lan déwa ing mitologi Hindhu
 • Wonten salebeting Mitologi Hindhu Devapi Sansekerta: द व प Devāpi utawi Devāpi Arstisena gadhah pangertosan wicaksana abadi. Wonten ing wiracarita
 • Wonten salabeting Mitologi Hindhu Kusa Sansekerta: क श, Tamil: க சன Melayu: Gusi, Thai: Mongkut, Khmer: Ramalaks inggih putranipun Rama kaliyan Sita
 • déwa Jupiter saka mitologi Romawi, déwa Amun saka mitologi Mesir, déwa Tinia saka mitologi Etruska, lan déwa Indra saka mitologi Hindhu Zeus, bareng karo
 • peteng. Paraga Yama iki ana uga ing mitologi Cina lan Buda, kang ora béda akèh marang carita asalé, ya iku Hindhu Jeneng Yamadipati mung ana ing pewayangan
 • Dewaki Sanskerta: द वक Devaki wonten ing mitologi Hindhu minangka garwanipun Basudewa, saha ibunipun Krishna kaliyan Baladewa. Panjenenganipun putrinipun
Manu (Hindu)
                                               

Manu (Hindu)

Manu, wonten salebeting agama Hindhu inggih punika manungsa ingkang kaping pisanan wonten ing bumi. Wonten ugi ingkang nyebat Manu punkika pamimpin saking saben manwantara. Manwantara inggih punika wekdal wonten ing satunggal kalpa. Wonten sekawan welas Manwantara, saéngga wonten sekawan welas ugi Manu. Wonten ing jaman sapunika minangka Manwantara kaping pitu saha dipunpimpin déning Manu kapitu ingkang gadhah gelar Waiswata Manu.