Back

ⓘ Bani Hasyim
                                               

Abu Thalib

Abū Thālib bin Abdul-Muththalib inggih punika ramanipun Ali bin Abi Thalib sarta paman saking Muhammad. Jeneng aslinipun Imran, nanging ingkang misuwur dipunnamani Abu Thalib, ingkang tegesipun ramanipun Thalib. Minangka pamarsa Bani Hasyim sasampunipun ramanipun pejah Abdul Muththalib, piyambakipun dados pengasuh Muhammad saha pandukung utami nabi kanggé dakwah, Abū Thālib nggarwa Fatimah binti Asad saha gadhah nem putra.

                                     

ⓘ Bani Hasyim

  • Bani Hasyim Basa Arab: بنو هاشم ya iku salah siji marga klan ing suku Quraish. Muhammad ya iku anggota saka marga iki bapak saka simbah kakung Muhammad
  • M Khalifah iki dikenal anggoné apikan marang Singah. Keturunan Bani Hasyim lan Bani Abbas kang disiya - siya déning Daulah Umayah ngadegaké grombolan kanggo
  • jeneng Abdul - Muththalib. Bapak wong tuwa mau yaiku Hasyim bin Abdulmanaf, penerus saka Bani Hasyim klan saka Kurès kang misuwur ing Mekah. Ibnu Abbas
  • dipunnamani Abu Thalib, ingkang tegesipun ramanipun Thalib. Minangka pamarsa Bani Hasyim sasampunipun ramanipun pejah Abdul Muththalib, piyambakipun dados pengasuh
  • Bani Hasyim Bani Hasyim iku wangsa wigati ing Suku Kurès. Abu Tholib iku kalebu pamané Muhammad. Ibuné Ali, Fatimah binti Asad, iku uga kalebu Bani Hasyim
  • pamberontakan nglawan Bani Umayyah ing pertengahan abad ke - 8, nambah kekerasan kang tansah kedadeyan antarané Bani Umayyah lan Bani Hasyim Zaid séda ing pertempuran
  • 717 - 720 M Hasyim ibn Abd al - Malik 724 - 743 M kafeilmu.com Proses Berdirinya Bani Umayyah diundhuh tanggal 4 September 2011 www.abatasa.com Bani Umayyah
  • kalebu kerabat Muhammad, lan kalebu ing Bani Muththalib, ya iku keturunan al - Muththalib, sadulur saka Hasyim kang dadi simbahé Muhammad. Nalika umur
  • saka Bani Abdul - Manâf Bani Hâsyim - sub - klan saka Bani Abdul - Manâf, klan saka Muhammad lan Ali. Bani Abbasiyah - keturunan saka Bani Hâsyim Bani Abdus - Syams
Ahlul Bait
                                               

Ahlul Bait

Ahlul-Bait iku istilah kang arti sawantahé "Wong Ngomah" utawa kulawarga. Ing Islam, istilah iki lumrahé katujokaké marang kulawarga Muhammad. Ing antarané Muslim Singah lan Sunni ana prabédan. Singah nduwé panemu yèn Ahlul Bait iku ngrungkebi limang wong, yaiku Ali, Fatimah, Hasan lan Husain dadi ahlul bait saliyané Muhammad). Ing Sunni, Ahlul Bait iku kulawarga Muhammad sawutuhé, kalebu kabèh bojoné, putu-putuné, lan kadhang uga mertua lan mantu-mantuné.