Back

ⓘ Lemper
Lemper
                                     

ⓘ Lemper

Lemper inggih punika dhedhaharan ingkang dipundamel saking ketan ingkang salebetipun dipunisi abon ingkang limrahipun dipunbungkus ngagem ujungan pisang. Lemper punika wujudipun silinder. Sajinis lemper ingkang dipunblebet nganggé tigan ayam kasebat "semar mendem". Wonten jinis sanèsipun inggih punika ingkang namanipun lalampa asal saking tlatah Manado, wangunipun kados déné lemper nanging dipunbakar rumiyin.

Jinis sanès ingkang mèmper lemper inggih punika lemang ingkang masakipun dipunlebetaken bumbung pring lajeng dipunbakar. Bakcang, satunggiling masakan Cinten ugi mèmper.

                                     
  • Lemper iku désa ing Kacamatan Pademawu, Kabupatèn Pamekasan, Jawa Wétan. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Permendagri No.56 - 2015 www
  • ingkang dipundamel saking wos ketan. Wujudipun kados lemper nanging ingkang bédakaken inggih manawi lemper ayam punika dipunwungkus ron gedhang, déné semar
  • Didi Kempot. Cintaku sekonyong konyong koder karo kowé cah ayu sing bakul lemper lempermu pancèn super resik tur anti laler ra kepethuk sedhélo ning sirah
  • dilebokake, alas kendhi diwènèhi godhong senthe banjur kendhine ditutup nganggo lemper sing isih anyar lan dibungkus kain mori. Kendhi banjur digendhong, dipayungi
  • pasugatan. Akèh bahan sing ana ing chim nam sing disigar utawa diuleg ing lemper lan munthu utawa, kanthi ora tradisional, yaiku ing blender. Thai Salad
  • punika béda kaliyan pelawak sanèsipun. Kadosdéné asring ngendikaken salam lemper minangka tembung pambuka sadèrèngipun nglampahi lawakipun. Sedangunipun