Back

ⓘ Lair 1720
                                               

Serat Bima Suci

Serat Bima Suci dipunéwahi déning Yasadipura I, pujangga kraton Surakarta, ing warsa 1720 Jawa utawi 1793 Maséhi kanthi sengkalan Niring Sikara Wiku Tunggal, ingkang tegesipun icalipun sedaya awon, tiyang suci saged nyawiji dhumateng Gusti. Sengkalan punika, sanesipun kanggé ngémut sasampunipun nyerat satunggaling karya sastra, inggih punika kanggé medharaken isi Serat Bima Suci. Pujangga Yasadipura I nyerat malih Serat Bima Suci ingkang awujud tembang macapat punika ing salebeting metrum tembang gedhé ing warsa 1730 Jawa utawi 1803 Maséhi kanthi sengkalan Maleteking dahana goraning rat, i ...

                                     

ⓘ Lair 1720

 • Dasawarsa 1720 - an iku kaurut saka taun 1720 nganti 1729.
 • Willem van Outhoorn Larike, Ambon, 4 Mèi 1635 - Batavia, 27 November 1720 iku Gubernur - Jendral Hindhia - Walanda sing kaping 16. Dhèwèké maréntah antara
 • Milénium ping 2 Abad: Abad ping 17 Abad ping 18 Abad ping 19 Dasawarsa: 1700 - an 1710 - an 1720 - an 1730 - an 1740 - an Taun: 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723
 • anyar ing donya sastra, robinsonade. Banjur dièloni karo Captain Singleton 1720 Moll Elanders 1722 lan liya - liyané. Daniel Defoe 14 juli 2011 Daniel
 • disimpen ana ing Metropolitan Museum of Art, Amérikah Sarékat digawé taun 1720 sijiné disimpen ana Muse Strumenti Muscali, Roma, Italia digawé taun 1722
 • ing London. Panjenenganipun sinau ing sekolah kasebat ngantos dumugi taun 1720 lan lajeng pindhah dhateng universitas Oxford. Taun 1724, panjenenganipun
 • alit saged ngasilaken kekuwatan kanggé ngangkat ingkang ageng. Ing taun 1720 James Ferguson dipundhawuhi dhateng peternakan tangganipun supados njagi
 • Development of Puritan Sacramental Theology in Old and New Testaments 1570 - 1720 New Haven, Conn.: Yale University press, 1974, 6 Zwingli uga percaya yèn
 • laba - laba terbang Ugi nalika saderengipun lulus, ing wulan September 1720 minangka pamaos sesorah perpisahan saking kelasipun, piyambakipun katingal
 • Suci dipunéwahi déning Yasadipura I, pujangga kraton Surakarta, ing warsa 1720 Jawa utawi 1793 Maséhi kanthi sengkalan Niring Sikara Wiku Tunggal, ingkang
 • Milénium ping 2 Abad: Abad ping 17 Abad ping 18 Abad ping 19 Dasawarsa: 1720 - an 1730 - an 1740 - an 1750 - an 1760 - an Taun: 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743