Back

ⓘ Lair 1710
                                               

James Ferguson

James Ferguson wiyos ing caketipun Rothiemay ing Banffshire, Miturut otobiografinipun piyambakipun sinau maos saking nggatosaken tiyang sepuhipun ingkang mulang kakangipun lan ugi saking pambiyantu tiyang èstri sepuh piyambakipun saged maos langkung saé sadéréngipun bapakipun mulang James Ferguson. Bibar bapakipun mulang nyerat, James Ferguson dipunkintun ing umur 7 taun tigang wulan dhateng sekolah tatabahasa ing Keith. Remenipun marang mekanika kanthi boten sengaja nalika James Ferguson mirsani bapakipun ngginakaken pengungkit kanggé minggahaken pérangan empyak payon griyanipun, satungga ...