Back

ⓘ Ludruk
Ludruk
                                     

ⓘ Ludruk

Ludruk iku kagunan panggung sing asalé saka Jawa Wétan. Pramila, Ludruk iki mijil saka kesenian rakyat jenengé Besutan, kagunan besutan iki biyèn dipéntaské ing ratan ditonton dening wong akèh.

Ludruk kasebar ing tlatah Jawa Wétan sing budayané budaya Arekan, wiwit saka Jombang nganti Jember.

                                     

1. Isi carita

Ludruk iki béda karo kethoprak, amarga ludruk caritané prakara panguripan sadina-dina lan sok-sokan nyritakaké prakara kaanan anyar kaya ta kadadéan ing nagara. Lumrahé ludruk dibukak karo tandhak lan kaya jogèd ngremo, utawa beskalan putri yèn ludruk cara Malangan. Pambukané ludruk lumrahé kawujud parikan nembang/ngidung sing isiné ana gandhèng cènèngé karo kaanan anyar.

                                     

2. Basa ludruk

Dhialog ing ludruk iki lumrahé nganggo dhialèk Surabayan, sawatara Ludruk ing tlatah Prabalingga, Lumajang lan Jember nganggo basa Madura.

Salah sijining protagonis ludruk sing misuwur ya iku pak Sakera, jagowané wong Madura.

                                     

3. Golongan ludrug kondhang

 • Ludrug Marhaen
 • Kulawarga Ludrug RRI
 • Ludrug Marikangen
 • Ludrug Jawa Wétan
 • Ludrug Genthèng Legèn
 • Ludrug Sekar Mulya
 • Ludrug Masa
 • Ludrug Rombongan Cak Durasim
                                     
 • Pucanglaban Rejotangan Sendang Sumbergempol Tanggung Gunung Tulungagung Ludruk Réyog Tulungagung Manten kucing Ulur - ulur Jamasan pusaka Kyai Upas Jajanan
 • Basa Adat Istiadat Seni lyy Kethoprak Ludruk Jogèd Wayang Gamelan Wayang Gendhingan Gemelan Tembang lyy Banyumasan Banyuwangen Cirebonan Jawa Timuran Tengger
 • Jinis - jinis kesenian kasil perpaduan antara seni drama, seni jogèd lan seni musik iku antarané: Bangsawan Kethoprak Lenong Ludruk Makyong Menora Wayang lyy
 • Aksimuda Angguk Aplang Daeng Begalan Bongkel Buncis Sintren Barzanji lyy Ludruk Réyog Sandur Tandha Pencak Sondah Pencak Tlangoh Barzanji Tunél Jaran Kepang
 • lan dirasakaké akrab karo warga. Warnané kagunan Jawa Wétanan iki yaiku: Ludruk Wayang Jawa Wétanan Jogèd Topèng Malangan Tayub Térob Jogèd Ngrémo Jogèd
 • Jogèd Remo punika jogèd kanggé pengantar ludruk dipunperagaaken kaliyan tiyang jaler. Nanging, wonten ing kemajuan jaman jogèd punika dipunparagakaken
 • Improvisasi ora mung ana ing dialog, uga bisa kedadèn ing lakon. Lenong, ludruk kethoprak iku uga awujud drama utawa téater improvisasi. Improvisasi iku
 • Filsafat, dan Masa Depannya. Jakarta: Haji Mas Agung. p. 156. Kethoprak Ludruk Wayang golèk Wayang kulit ki - demang.com wayang - orang heritageofjava.com
 • sajinis drama duwé istilah kang warna - warna, kaya ta: Wayang wong, kethoprak, ludruk ing Jawa Tengah lan Jawa Wétan lenong Betawi randai minang réyog