Back

ⓘ Soto
Soto
                                     

ⓘ Soto

Soto, sroto, utawa coto iku panganan khas Indonésia kang kagawé saka kaldhu daging lan janganan. Daging kang paling kerep digunakaké yaiku daging sapi lan pitik, nanging uga babi lan wedhus.

Manéka laladan ing Indonésia duwé jinis soto dhéwé-dhéwé, kanthi kandhutan kang béda-béda, kaya ta Soto Kediri, soto Madura, soto Betawi, soto Padang, soto Bandhung, soto Sokaraja, soto Banjar, soto Medan, coto Makassar. Soto uga dijenengaké miturut bahané, kaya ta soto pitik, soto babat.

Soto duwé kamiripan karo sop.

Soto bisa dicawisaké karo rupa-rupa lawuh, upamané krupuk, perkedèl, emping mlinjo, sambel, saus kacang, lan sapanunggalané. Akèh-akèhé soto dicawisaké kanthi kapisah karo sega, kaya déné soto Betawi, soto Padang, lan liya-liyané. Nanging ana kang dicawisaké bebarengan karo sega utawa soto campur sega, contoné soto Kudus. Saliyané iku ana uga soto kang dicawisaké nganggo lonthong utawa sega kang wis dimasak kanthi dibungkus godhong gedhang buras, upamané soto Makassar. Ana uga soto kang nganggo mi, lan dudu sega minangka menu pokok, contoné soto Mi Bogor.

                                     

1. Jinis

 • Soto Betawi. Soto betawi diarani uga soto jakarta. Soto iki kalebu soto bening kang ora nganggo santen. Soto betawi ana wuwuran emping mlinjo ing dhuwuré.
 • Soto Makasar
 • Soto Kambing
 • Soto mi Bogor
 • Soto Sokaraja
 • Soto Kediri. Soto kediri yaiku masakan soto kang khas laladan Kediri. Kang mbédakaké soto Kediri karo soto liyané yaiku soto kediri nggunakaké sendhi sémpol sapi. Sendhi sempol sapi utawa kang diarani skengkel iki kang marakaké soto kediri duwé rasa sedhep.
 • Soto Madura
 • Soto Kebo
 • Soto Kudus. Soto kudus yaiku soto kang asalé saka kutha Kudus. Soto Kudus lumrahé butheg amarga ana santené. Soto Kudus lumrahé didéléh mangkok lan diwuwuri pitik kang disuwir-suwir, taogé, kucai, bawang gorèng, brambang gorèng. Dipangan yèn isih anget lan diwènèhi sambel saka lombok rawit, kécap, lan peresan jeruk nipis.
 • Soto Banjar
 • Soto mi
 • Soto Bandung. Soto bandung kalebu soto kang duduhé bening kaya duduh sop. Bédané karo sop, soto bandhung luwih akèh rasané amarga susu bandhung diracik karo daging sapi dadi luwih gurih. Bumbuné uga béda karo bumbu sop bening. Bumbu rempah kang dianggo ngracik soto bandhung yaiku godhong salam, seré, jaé, mrica, brambang, lan bawang. Soto bandhung uga diracik karo uyah lan gula pasir. Duduh kaldhu soto bandung digawé saka daging sapi kang digodhog. Daging sapi iki yaiku daging sapi kang ora ana gajih utawa lemaké banjur diiris wangun kothak utawa dadu. Bumbu rempah lan daging digodhog karo banyu. Geniné kang dinggo nggodhog cukup cilik waé supaya ora gosong. Godhog nganti kurang luwih telu nganti patang jam.
 • Soto Ayam
 • Soto Medan
 • Soto Padang
 • Soto Sapi. Soto sapi yaiku soto kang ana dudohé. Kuwah utawa duduh soto sapi ana kang bening ana kang butheg utawa nganggo santen. Soto sapi iki diwènèhi irisan daging sapi lan godhong bawang, lobak kang diris tipis-tipis lan bawang gorèng. Bawang gorèng iki diwuwurna ing soto sapi kang wis disèlèhaké ing mangkok. Duduh soto sapi digawé saka banyu kaldhu sapi lan bumbu bumbon crakèn. Bumbon crakèn kang kanggo nggawé yaiku mrica, bawang, tumbar lan liya-liyané.
                                     
 • Soto Semarang utawi ingkang misuwur kanthi sebatan Soto Bangkong punika salah satunggaling dhaharan khas Semarang, Jawa Tengah. Soto semarang kathah dipunremeni
 • Soto Betawi yaiku soto khas Betawi kang duduhé digawé saka campuran santen lan susu. Isiné soto Betawi yaiku daging lan jeroan. Istilah soto betawi, ana
 • Soto Bandhung yaiku panganan khas kutha Bandhung. Soto Bandhung iki kaperang saka daging sapi, lobak, sega putih, kedhelé ditambah garnis tomat, selèdri
 • Soto dhok iku sawijining panganan Jawa. Panganan iki padha karo soto daging sapi liyané, nanging sak weruhku, bedane karo soto daging liyané, soto daging
 • Resep Soto Lamongan Soto Lamongan diparingi tigan Soto Lamongan béda karo soto liyane Soto Lamongan Jawa Wetan Soto Lamongan diparingi tigan Soto Lamongan
 • Soto Kudus ya iku salah sawijiné panganan khas Kudus. Soto Kudus jinisé ana loro, ya iku soto ayam lan soto kebo.
 • Soto mie, Soto mi, utawa Mee soto minangka sawijining panganan sup mi Indonesia pedhes umume ditemokake ana ing Indonesia, Malaysia, lan Singapura. Mie
 • Soto ayam yaiku salah sawijining olahan sup ayam pedhes kuning nganggo lontong utawa nasi himpit utawa ketupat kabeh nasi kompres banjur dipotong dadi
 • Soto Padang inggih punika satunggaling dhaharan ingkang dipucawisaken kanthi ngginakaken duduh saking kaldhu sapi kaliyan bahan irisan saking daging sapi