Back

ⓘ Meron
                                     

ⓘ Meron

Meron ya iku tradisi mengeti kelahiran Muhammad ing di kacamatan Sukalila, Pathi, 27 km arah kidul saka kuthaPathi. Ing acara iki dianakake arak-arakan sega tumpeng kang miturut masarakat kono ingaran Meron. Sega tumpeng iku diawa ing masjid Sukalila minangka sarana njangkepi upacara selametan. Prosesi Meron iku uga dibarengi manéka warna jinis kesenian tradhisional laladan iku. Sawisé upacara selametan, ssega Meron diwènèhake marang warga kang mèlu nonton.

                                     

1. Asal-usul tradisi meron

Pathi lan Mataram duwé sesambungan paseduluran kang raket. Kekarone sepakat ngrembakakake Islam lan ora gelem narima kekuasaan kang asing. Akèh pandhékar sekti saka Mataram ditekakake ing Pati kanggo nglatih kaprajuritan. Pandhékar-pandhékar iku kudu urip sawatara ing tlatah Pati. Kacarita ana Demang Sukolilo asma Ki Suta Kerta. Panjenengane gadhah sadulur asma Sura Kadam. Ki Sura Kadam gadhah pepinginan ngabdi marang Mataram, mula enggala tindak menyang Mataram. Ing sawijining wektu nalika tindak menyang Mataram, ing dalan panjenengané nemoni kributan. Ana gajah ngamuk saéngga bisa matèni wong. Banjur Ki sura Kadam ngusadani supaya gajah iku bisa anteng. Ki Sura Kadam bisa numpaki gajah iku. Mula Ki Sura Kadam diangkat dadi punggawa kraton Mataram kang ngurusi babagan gajah. Ing sawijining dina Ki Sura Kadam kadhawuhan mimpin wadyabala mataram naklukake Kadipaten Pati. Sawisé perang, Ki Sura Kadam sowan ing Sukolilo, ing daleme Ki Suta Kerta. Nalika iku Ki Suta Kerta bingung lan wedi, wedi yèn panjenengané uga mèlu ditangkap lan digawa ing Mataram. Jebul iku mau kabèh kliru, Ki Sura Kadam njlentrehake kang sabenere yèn péngin sowan kanggo nyambung tali silaturahmi. Ki Sura Kadam nyuwun palilah marang Ki Suta Kerta supaya panjenengané sarombongan bisa nginep sawatara ing Sukolilo nganti wektune bali menyang Mataram. Sura Kadam mènèhi usul, nalika Muludan ya iku Maulud Nabi ing Sukolilo dianakake acara kang kaya Sekatenan, gawé rame-rame lan niru-niru tiron acara Sekatèn. Acara iku banjur kajenengake Meron, saka tembung rame lan tiron.

Ing arak-arakan Meron, diiring gunungan-gunungan kang kas, amarga gunungan iku dibagi dadi telung pérangan, ya iku:

  • Bagean katelu ingaran ancak. Ngemu teges minangka simbole iman ancak ndhuwur, ancak tengah simbole Islam, lan ancak ngisor simbul ikhsan.
  • Bagean paling dhuwur ya iku mustaka kang dhapuré lingkaran kembang manéka warna kang isiné"é pitik jago utawa masjid. Pitik jago duwé teges minangka semangat keprajuritan, masjid duwé teges minangka semangat keislaman, lan kembang simbul paseduluran.
  • Bagean kapindho gunungan digawé saka roncean ampyang utawa krupuk manéka warna kang digawé saka tepung lan cucur. Ampyang ngemu teges minangka tameng utawa perisai prajurit lan cucur lambang tekad manunggal.
                                     
  • nanging saikii akèh jinis roti kang dadi panganan khas Jepang, kaya déné: meron - pan, kurimu - pan, jamu - pan, koshian - pan, ogura an - pan, sakura an - pan, korone