Back

ⓘ Arddhawisamamatra
                                     

ⓘ Arddhawisamamatra

Arddhawisamamātra inggih punika salah satunggaling metrum kakawin. Wirama Arddhawisamamātra guru laghu 8 wanda saben gatranipun. Kalih wirama punika manawi dipundadosaken satunggal sinebat Wirama Wipulāwaktra. Wondene gabungan kalih gatra ugi sinebat Wirama Wipula Arddha sama mātra, kanthi pola guru laghu:

U - | - U - | U wipula + - U - | - U - | - U Arddha sama mātra

Pola guru laghu Wirama Arddhawisamamātra inggih punika:

U - | - - - | U utawi

- U - | - U - | U U.

                                     

1. Tuladha

Tuladhanipun Wirama Arddhawisamamātra:

Tan tata tīta tantuten,

tan tetes tan tuting tutur,

titik tantrī tatēng tatwa,

tutun tāmtām titir titih.’’

Jarwanipun:

Boten mangertos tata krama sampun dipunnut,

boten mangertos lan boten manut pitutur,

tanda panutan kanggé nata kabecikan,

mila wongsal-wangsul bakal katindhih.

Nāgarakŗtāgama pada 382