Back

ⓘ Ilat baya
Ilat baya
                                     

ⓘ Ilat baya

Ilat baya punika salah satunggaling tetuwuhan. Tetuwuhan punika wiwit rumiyin kathah mupangatipun. Lidah buaya punika gadhah 7272 zat ingkang dipunbetahaken déning badan. Saking 72 zat punika wonten 1818 manéka warni kados ta asem amino, karbohidrat, lemak, toya, vitamin, mineral, enzim, hormon, lan zat golongan obat. Antawisipun antibiotik, antisèptik, antibakteri, antikanker, antivirus, antijamur, antiinfeksi, antiperadangan, antipembengkakan, antiparkinson, antiaterosklerosis, sarta antivirus ingkang resisten kanggé antibiotik.

Ing purwanipun Aloe Vera punika sampun dipunserat wonten Rig Weda, inggih punika buku ingkang miwiti ingkang ngemot obat - obatan alami wonten warsa 4.500 SM kaliyan 1.600 SM. Wonten ing buku kala wau dipunsebataken mupangatipun ilat baya inggih punika kanggé sistem reproduksi, hati, membasmi cacing, sarta mantunaken tatuh. Langkung sami, èfèk farmakologis ilat baya punika antawisipun pencahar, memperbaiki pankreas, anti - inflamasi, lan parasiticide. Nanging kanggé wanodya ingkang saweg haid utawi saweg ngandhut, gangguan pencernaan, gangguan ginjel boten angsal dhahar ilat baya.

Wonten malih ingkang unik saking ilat baya punika. Ilat baya punika boten kanggé fisik panjenengan kemawon, nanging inggih kanggé psikis utawi mental. Ilat baya punika saged nyuda émosi panjenengan, saged ndamel panjenenganipun kraos sekéca.

Kajawi paedah kala wau, Ilat Baya punika inggih saged ugi dipundhahar. Miturut Ir Sutrisno Koswara IPB, dhahar Ilat baya punika mbiyantu memperlancar sistem pencernaan. Amargi Ilat Baya punika nggadhahi zat aloemoedin lan aloebarbadiod, kaliyan senyawa ingkang kalebet golongan antrakuinon.

                                     

1. Paédah Ilat Baya

  • Kanggé Ngobati Kukul jerawat

Ilat baya gadhah kandhutan toya ingkang kathah. Ilat baya saged ngrangsang nuwuhaken selsel énggal wonten ing kulit. Ing lendiripun ngandhut sat lignin ingkang saged mlebet saha nresep wonten ing salebeting pori-pori kulit. Lendir punika nahan icalipun cuwèran badan saking lumah kulit. Saéngga kulit boten rikat garing, dados seger, saha katon langkung enèm. Ilat baya uga gadhah sipat astringent kanggé netralaken lemak ingkang numpuk ing lapisan kulit, antibakteripun kanggé matèni baktèri P. acne ingkang dadosaken jerawat. Dadosipun, ilat baya saged kanggé ngawekani tuwuhipun kukul kanthi cara kanggé masker gel ilat baya kanthi teratur.

  • Kanggé Kasuburan Rambut

Ilat baya ngandhut zat glyco ptotein saged ngrangsang thukulipun rambutrambut. Rambut dados kuatkuat, ketelketel, lan katon ireng ingkang alami. Ilat baya uga saged ngelongi ketombe, mula ilat baya asring dipundadosaken bahan kanggé damel shampo.

                                     
  • kanggo njaga kaséhatan Sampo Bubuk Sampo Banyu Sampo Pasta Wit Mérang Ilat baya Godhong pacé Godhong randu Nadesul, Handrawan dr. Ayo Menjadi Sehat. Penerbit
  • Pok - pokan iku lelembut mawa ilat geni miturut kapitayané wong Jawa. Lelembut iki senengané nèmplèki awaké manungsa lan kéwan, nuli nyesep getihé. Panggoné
  • ditemoni ing omah ya kuwi: masker putih endhog, bubuk kopi, uwab banyu uyah, ilat baya madu lan kayu legi. Cara Menghilangkan Komedo Putih dan Hitam Agar Wajah
  • kodok, tikus, manuk, yuyu, lan ula. Uga mangan mangan bulus, anak baya lan endhog baya Kayadéné komodo, mencawak banyu uga mangan bathang kéwan. Mencawak
  • Tetuwuhan sukulen, kaya ta ilat baya utawa Aloe iki, nyimpen banyu sajeroning daging godhong.