Back

ⓘ Kriya
                                               

Dewahuti

Dewahuti inggih punika salah satunggaling paraga wonten ing mitologi Hindhu, putri Swayambu Manu kaliyan Satarupa. Dewahuti dipungarwa Resi Kardama. Kardama kaliyan Dewahuti manggèn ing wilmana, papan ingkang dipundamel Kardama dumugi 100 taun. Panjenenganipun gadhah putri cacah sanga, inggih punika Kala, Anasuya, Srada, Hawirbu, Gati, Kriya, Kyati, Arundati, sarta Santi. Sedaya putri dipungarwa resi agung, kados ta Marici, Atri, Anggira, Pulastya, Pulaha, Kratu, Bregu, Wasista, saha Atarwa.

                                               

Crouton

A crouton / ˈ k r uː t ɒ n / punika Piece sauteed utawa rebaked roti, asring Cubed lan akeh pengalamane. Croutons digunakake kanggo nambah tekstur lan rasa kanggo salad - atine salad Caesar - minangka iringan sup lan rebusan, utawa dipangan minangka panganan cemilan. Tembung crouton asale saka basa Prancis croûton, dhewe minangka diminutif saka croûte, tegese "kerak." Krouton asring dideleng kanthi bentuk kubus cilik, nanging bisa ukuran lan bentuk apa wae, nganti irisan gedhe banget. Saiki akeh wong nggunakake crouton kanggo croute, mula panggunaane wis beda. Nanging, miturut sejarah, cro ...

Kriya
                                     

ⓘ Kriya

Kriya iku kanthi umum artiné kerajinan utawa ing Basa Inggris mau craft.Seni kriya ya iku salah sijiné cabang saka seni rupa kanthi merlukake kepinteran kekriyaan kang dhuwur kaya ta ukir, keramik, lan nganyam.

                                     
  • Tembung kriya sajeroning Basa Indonésia: tembung makarya utawa verba iku kabèh tembung kang nyatakaké solah bawa, tingkah laku utawa tumandang gawé
  • Seni kriya wayang kulit seni nggawe tokoh lan karakter wayang kulit. Seni kriya bisa mbentuk karakter lan kapribaden wayang kanthi mentingke pasuryan
  • Tembung kriya transitif iku sajinising tembung kriya sing merlokaké subjèk lan objèk siji utawa luwih. Tembung kriya iki lawané tembung kriya intransitif
  • yaiku: Tembung tanduk kriya wantah, yaiku tembung kang ora olèh panambang. Tuladha: maju, ngadeg, nyapu. Tembung tanduk i - kriya yaiku tembung tanduk
  • tumrap dunungé kaanan loro, yaiku maujud karo maujud, kriya karo kriya utawa maujud karo kriya Dadi tembung kapindho iku kadhapuk katrangan tumrap
  • tembung kriya tembung kriya mau bisa awujud tembung lingga utawa tembung andhahan. Tembung kriya kang awujud tembung lingga tembung kriya lingga kang
  • aktif inggih punika ukara ingkang wasesa kalebet tembung Kriya tanduk.Padatanipun tembung kriya ingkang dados wasesanipun migunakaken imbuhan anuswara m
  • tembung kriya bisa dipérang dadi loro: tembung kriya kaanan lan tembung kriya sing tanduk. Banjur tembung kriya tanduk iki bisa diwalik dadi tembung kriya tanggap
  • Akademi Seni Tari Indonésia ASTI Tari Krawitan Pedhalangan Seni Rupa Kriya Seni Désain Komunikasi Visual Program studi kang bisa dijupuk ing ISI Surakarta
  • tembung Kriya tanggap.Padatanipun wasesanipun kadhapuk ater - ater tripurusa ya iku dak - kok - di - Titikanipun Ukara tanggap: wasesanipun tembung kriya tanggap