Back

ⓘ Mercusuar Iskandariyah
Mercusuar Iskandariyah
                                     

ⓘ Mercusuar Iskandariyah

Mercusuar Iskandariah utawi saged dipunsebat Pharos Alexandria) sapunika kaajaiban ingkang kuna wonten dunya. yasan mercusuar ingkang dipundamel nalika abad kaping 3 SM ingkang dipundamel Sostrates saking Knidos wonten ing pulau Pharos ingkang caket kaliyan kutha Iskandariah kuna, Mesir Kuna, Inggilipun kinten-kinten luwih saking 115 mèter kagolong yasan ingkang dipundamel manungsa paling inggil salami atusan taun, ugi dados mercusuar ingkang kapisan wonten ing dunya. Antipater saking Sidon nggolongaken yasan kasebat dados yasan ingkang ajaib wonten ing dunya. Amargi Alexander Agung ninggal dunya, pambangunan saking mercusuar punika dipunlajengaken Ptolemy Soter pangusaha ingkang énggal wonten Mesir.

                                     

1.1. Sajarah Pambanguna Mecusuar Iskandariyah

Maecusuar Iskandariyah ingkang dados salah satunggaling kaajaiban kuna ing dunya punika dipunbangung kanggé tujuan praktisi. Mercusuar punika dipunyasa wonten pasisir Pharos, mula mercusuar mau dipuntepang ugi Pharos Alexandria, dipundamel déning Sostrates saking Knidos nalika abad kaping 3 Saderengipun Masehi wonten pasisir Pharos ingkang caket kaliyan kutha Iskandariyah kuna, Mesir kuna kaliyan pangarahan saking Satrap Gubernur Ptolemeus kaping I. Panglima saling Alexandria Agung Iskandariyah, sasampunipun Alexsander Agung ninggal dunya, piyambakipun ngangkat dados rajaingkang énggal, ugi nglajengaken pambangunan saking Mercusuar mau. Pambangunan Mercusuar Iskandariyah punika dipunsiapalen nalika pamaréntahan putranipun, inggih punika Ptolemeus II Philadelphus.

Wonten pondasi mercusuar punika dipunangsal ukiran nama saking Sostrates, nanging Ptolemy II boten sarujuk manawi namanipun Sostrates saking Knidos dados prasasti wonten mercusuar mau, putra raja Mesir mau namung remen manawi namung namanipun piyambak ingkang wonten mriku. Mula, asma saking Sosttrates dipuntutup plester, nuli wonten plester mau dipunserat namanipun Ptolemy.Sostrates saking Knidos punika saestunipun putra saking Dexiphanes saking Cnidia ingkang mbakti bangun yasan kanggé para déwa-déwa, kanggé para pelayar ugi kanggé panjelajah laut.

                                     

1.2. Sajarah Karusakan Mercusuar Iskandariyah

Sami kaliyan yasan kuna sanèsipun, Mercusuar punika dipunmangertosi rusak amargi bencana alam, kaya ta lindhu. Mercusuar ingkang sampun jumeneng kanthos 1500 tauh punika, rusak amargi tremor nalika taun 365 kaliyan 1303 Masehi, wonten laporan ingkang maringi priksa, Mercusuar punika akiripun ambruk nalika taun 1326. Wonten lapuran ingkang njentrehaken, manawi mercusuar punika dipunrusak nganggé tipu daya. Nalika taun 850 AD, Kaisar Konstantinopel amargi persaingan anggawe rencana kanggé nyingkirake Pharos. Piyambakipun nyebar berita ingkang boten estu, bab Mercusuar Iskandariyah ingkang wonten bandha ing andhapipun. Monumen saking Mercusuar Iskamdariyah punika dipundadosaken modhèl kangge3 prototipe wonten pasisir ing laut tengah, Spayol, dipunpanggih saking unsur linguistik, Mercusuar punika maringi asma Pharos kanggé sakabehing Mercusuar wonten dunya.

                                     

2. Deskripsi saking Mercusuar Iskandariyah

Wonten kalih wedharan ingkang rinci bab mercusuar punika nalika abad kaping 10 Masehi déning wisatawan Moor Idrisi kaliyan Yusuf Ibn al-Shaikh Miturut lapuran punika, banguna mercusuar gadhah inggil 300 hasta. nanging pangukuran ngagem hasta wonten waneka warni, boten sami kaliyan laladan sanèsipun, saged dipunkinten, inggilipun ngantos 450 dugi 600 kaki. Nanging inggil punika boten mesti. yasan punika dipunyasa saking blok watuan marmer kaliyan mortal timah. Tingkang ingkang paling andhap kadosipun gadhah inggil 200 mèter, 100 meterpersegi kados kotak ingkang ageng, wonten pérangan punika wonten ramp spiral ageng ingkang saged anggawe bahan-bahan kanggé yasa dipunangkut mendhuwur. inggilipun saking yasan punika wonten menara ingkang bentukipun sisih wolu, dipunlajengaken silinder ingkang cungkupipun mbukak papan geni ingkang dados panerang. Wonten patung ageng Poseidon ing inggilipun kubah, wonten atusan ruwang panyimpanan ing pérangan ingkang ngandhap. Wonten mercusuar punika wonten kaca ingkang saged dados piranti kanggé konsèntrasi surya supados saged mbakar kapal saking mungsuh nalika kapal mau nyedak. Kaca punika saged mantulaken geni tebihipun kanthi luwih saking 35 mil. Kebul saking pambakaran wonten nginggil mercusuar punika saged dipunpirsani nalika enjang ngantos 100 mil tebihipun.