Back

ⓘ Escherichia coli
Escherichia coli
                                     

ⓘ Escherichia coli

Escherichia coli, utawi saged dipunringkes E. coli, inggih punika salah satunggalipun spésies utami baktèri gram négatif. E. Coli punika salah satunggalipun bakteri ingkang gesang wonten ing usus kéwan lan jalmi ingkang boten mbebayani. Bakteri punika saged mbiyantu pencernaan wonten ing ususipun manungsa. Bakteri E. Coli ingkang paling mbebayani dipunsebat 0157: H7 amargi ngasilaken racun ingkang banget laranipun lan saged damel mriang manawi wonten ing panganan utawi ombenan. Panganan ingkang boten dipunresiki rumiyin kanthi saé kados bayem, selada, godhong bawang, utawi iwak dhendheng ingkang boten mateng saged njalari infeksi bakteri punika. Saged ugi kanthi konthak langsung antawisipun tiyang kalih ingkang astanipun boten resik. Ngunjuk susu ingkang boten dipunpasteurisasi ugi saged njalari infeksi bakteri E. Coli.

                                     

1. Gejalanipun Infeksi Escherichia Coli

Gejalanipun tiyang kénging inféksi bakteri punika inggih punika diaré lan weteng lara. Biasanipun nembé ngraosaken sasampunipun tigang ngantos sekawan dinten sasampunipun kénging inféksi bakteri Escherichia Coli. Laré ingkang umuripun nembé gangsal taun lan tiyang ingkang sampun sepuh gampil kénging bakteri punika. Inféksi saged nyebar dhateng sél-sél dharah abrit lan ginjel. Èfèk jangka panjangipun inggih punika ginjel saged risak lan tiyang punika saged séda.