Back

ⓘ Hamengkubuwana X
Hamengkubuwana X
                                     

ⓘ Hamengkubuwana X

Sri Sultan Hamengkubuwana X utawi Bendara Radèn Mas Hèrjuna Darpita punika ratu ingkang kaping sadasa ing Karaton Kasultanan Ngayogyakarta, lan Gubernur Daérah Istiméwa Yogyakarta.

                                     

1. Sarasilah

 • Kagungan sadulur ing antaranipun GBPH Joyokusumo, GBPH Prabukusumo, GBPH Yudhaningrat
 • Putradalem gangsal, sadaya miyos putri
 • Miyos kakung pambajeng saking Ngarsadalem Sultan Hamengkubuwana IX patutan sekalihan garwa nomer kalih, RA Siti Kustina/BRA Widyaningrum/KRA Widyaningrum/RAy Adipati Anom
 • Krama kaliyan Tatiek Drajad Suprihastuti/BRA Mangkubumi/GKR Hemas, putri saking Kolonèl Radin Subanadigda Sastrapranata, ing warsa 1968.
 • GRA Nurastuti Vijareni/GKR Bendara
 • GRA Nurmagupita/GKR Candrakirana
 • GRA Nurkamnari Dewi/GKR Maduretna
 • GRA Nurmalita Sari/GKR Pembayun/GKR Mangkubumi
 • GRA Nurabra Juwita
                                     

2. Mangsa alit lan pawiyatan

Ngarsadalem kaping X miyos kanthi asma BRM Herjuno Darpito. Sareng diwasa lajeng sesebutan KGPH Mangkubumi lan sareng jumeneng dados adipati anom, kaparingan sesebutan KGP Adipati Anom Hamengku Nagara Sudibya Rajaputra Naréndra ing Mataram. Panjenengandalem punika lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

                                     

3. Jumenengdalem

Jumenengdalem minangka ratu kalampahan ing surya kaping 7 Maret 1989 Selasa Wagé, 19 Rejeb 1921 kanthi asma resmi Sampéyan Dalem ingkang Sinuhun Kangjeng Sultan Hamengku Bawana Sénapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sadasa.

                                     

4. Kagiatan organisasi

Ngarsadalem kaping X aktif sajeroning manéka warni organisasi lan mengku sawatawis kalenggahan, antawisipun inggih punika ketua umum Kadinda DIY, ketua DPD Golkar DIY, ketua KONI DIY, Dirut PT Punokawan ingkang makarya babagan jasa konstruksi, Présidhèn Komisaris PG Madukismo, lan ing sasi Juli 1996 kaangkat minangka Ketua Tim Ahli Gubernur DIY. Warsa 2010, sesarengan kaliyan Surya Paloh, Ngarsadalem Sultan Hamengkubuwana X medhar gagasan madegipun Nasional Dhémokrat.

                                     

5. Makalah

 • HAMEMAYU, Filosofi yang Mendasari Strategi Kebudayaan Membangun Martabat Bangsa
 • Revitalisasi Nasionalisme
 • Menuju Indonésia Mulia Berbasis Keunggulan Budaya Nusantara