Back

ⓘ Louis-Jacques-Mandé Daguerre
Louis-Jacques-Mandé Daguerre
                                     

ⓘ Louis-Jacques-Mandé Daguerre

Louis-Jacques-Mandé Daguerre inggih punika salah satunggalipun seniman lan kimiawan saking Prancis ingkang misuwur amargi karyanipun ingkang namanipun prosès fotografi Daguerreotype. Taun 1824, panjenenganipun ngawontenaken uji coba kanggé damel gambar, ngedalaken" pertunjukan diorama” kanthi kliling Prancis, Inggris, lan Sekotlan.

Nalika taksih enèmipun, Daguerre dados seniman. Wonten ing yuswa kinten-kinten 30 tigang dasa taun, panjenenganipun ngrancang" diorama”. Diorama inggih punika barisan lukisan pemandhangan ingkang saé sanget, dipunpamèraken kanthi èfèk sinar cahya. Panjenenganipun gadhah pamikiran kados pundi damel piranti ingkang saged nglukisaken pemandhangan nanging boten mawi kuas lan cèt. Èkspèrimèn ingkang sepisanan damel rancangan kodhak ingkang dèrèng saged kasil.

Ing taun 1827, panjenenganipun kepanggih kaliyan Joseph Nicephore Niepce ingkang ugi taksih nyobi damel kodhak. Kalih taun salajengipun, Daguerre lan Niepce sesarengan nyobi damel kodhak. Nanging ing taun 1833, Niepce tilar donya. Kapeksa Daguerre nglajengaken damel kodhak piyambak. Pungkasanipun Daguerre saged kasil ngembangaken satunggal sistem praktis fotografi ingkang namanipun" daguerreotype”.

Taun 1839 Daguerre maringi informasi dhumateng bebrayan umum masarakat prakawis kodhak punika, nanging dèrèng dipunpatènaken. Pamaréntah Prancis maringi kanugrahan dhumateng Daguerre wujud pènsiun salawasipun gesang. Amargi prastawa punika, Daguerre dados tiyang ingkang sanget dipunurmati déning masarakat lan dipunanggep kados déné pahlawan.

Daguerre tilar donya taun 1851 ing caket kitha Paris, Prancis.