Back

ⓘ Katulik
                                               

Kaul

Kaul iku janji prasetya kang diikrarké déning para réligius agama Katulik. Sejatiné, kaul iku tembung kang umum kanggo nyebut janji utawa ikrar, nanging saiki asring dienggo mligi kanggo para réligius Katulik. Para réligius ya iku romo, bruder lan suster. Lumrahé ing tembé mangsa novisiat, para novis ngikrarké kaul marang Sarèkat utawa kongregasiné. Ana telu kaul kang mligi diikrarké déning para religius, ya iku, urip mlarat utawa miskin, wadhat, lan tangat. Kaul iku ana rong warna, kaul sawatara lan kaul salawasé. Iku mau gumantung karo aturaning Sarékat lan kongregasi. Ana ing Sarékat Ye ...

                                               

Kontèmplasi nggayuh katresnan

Kontèmplasi nggayuh katresnan iku salah sawijining kontèmplasi kang ana ing sajeroning Latihan Rohani Santo Ignatius. Peneré bab iki ana ing buku Latihan Rohani nomer 231. Ing bab iki Santo Ignatius Loyola njlentrehké sapèrangan tuntunan kanggo nglelimbang katresnan. Ana rong pokok kang kaserat ana ing bab iki. Kapisan, sajeroning uripé, manungsa kudu bisa nggulawenthah katresnan luwih ing laku tinimbang ing caturan. Kapindo, katresnan iku kawujud kanthi ménéhi samubarang kanggo kang ditresnani. Semana uga ing tembé, kang ditresnani kudu mènèhi apa kang diduwèni kanggo sing nresnani.

                                               

Latihan Rohani

Latihan Rohani iku buku tuntunan donga lan kontemplasi kang dianggit déning Santo Ignatius Loyola. Buku iki dadi pedoman kanggo para Yesuit ing novisiat kang nglampahi Retrèt Agung. Latihan Rohani diserat déning Ignatius nalika panjenengané laku mertapa ing Manresa. Ignatius piyambak nyerat buku punika kanggé srana mertobat. Khususé kanggo para novis novisiat Yésuit, Retrèt Agung dilakokné ing taun kapisan kanthi katutup sajeroning 30 dina nutuk. Lan ing taun kapindho Retret Agung uga dilakokné manèh nanging kanthi kabukak. Katutup lan kabukak ing kéné maksudé, cara nglakokne gladhèn. Katu ...

Novisiat
                                               

Novisiat

Novisiat itu papan pawiyatan kanggo kabèh calon biarawan utawa biarawati agama Katulik. Lumrahé wektu kang diperlokaké kanggo ngrampungké mangsa novisiat iku 2 taun. Uwong kang nglakoni mangsa novisiat iku diarani novis. Novis iku tembung saka basa Latin Novum kang mangku teges anyar. Para novis ing novisiat urip dibawahi magister.