Back

ⓘ Cokelat (grup musik)
Cokelat (grup musik)
                                     

ⓘ Cokelat (grup musik)

Cokelat inggih punika salah satunggalipun grup musik saking Kutha Bandung ingkang jumeneng tanggal 25 juni 1996. Grup musik ingkang gadhah aliran pop punika milih nama Cokelat, wiwitanipun saking raos kepéngin supados warni musik ingkang dipunsuguhaken saged dipunnikmati déning sadaya masarakat, kados déné panganan ingkang manis Cokelat. Personil Cokelat ing antawisipun inggih punika Namara Surtikanti utawi Kikan, Ervin Syam Ilyas, Ernest Fardiyan Sjarif, Febrianto Nugroho Surjono utawi Ronny lan Edwin Marshal Syarif. Sanèsipun punika wonten Roberto Pieter, ingkang sampun mundur saking grup punika. Album Cokelat ingkang naté dipunrilis ing antawisipun, Untuk Bintang, Rasa Baru, Rasa Baru Spesial Edition, Segitiga, Dari Hati lan The Best of Cokelat - Tak Pernah Padam. Taun 2006, Cokelat ugi ngliris album ingkang kaping pitu. Ingkang saé saking album punika, Cokelat damel sedasa lagu wajib nasional Indonesia ingkang dipunaransemen malih saéngga dados fresh. Kalebet lagu Bendera karya Eross Chandra lan Satu Nusa Satu Bangsa karya L. Manik ugi wonten ing album Untukmu Indonesiaku. Kalih taun salajengipun, ing taun 2008 Kikan lan kanca-kancanipun ngliris album ingkang kaping wolu kanthi irah-irahan Panca Indera. Album punika kaisi lagu lan hit singel Salah dan Pinjam Hatimu. Nanging, ing sasi Maret 2010, band ingkang sampun 14 taun yuswanipun, kedah ngedalaken Kikan ingkang dados vokalis lan Ervin Syam Ilyas sang drummer. Sapunika posisi vokalis dipun-gantos Sarah Idol.

                                     
  • penyanyi liyané., kaya ta penyanyi Memes, Rio Febrian, Tasya, Audy Item, lan Cokelat uga nyanyikaké tetembangan kang wus diriptakaké déning dhèwèké, tembang - tembang