Back

ⓘ Skizofrénia
Skizofrénia
                                     

ⓘ Skizofrénia

Skizofrénia inggih punika diagnosis psikiatri ingkang nggambaraken gangguan méntal ingkang dipuntandhani déning kbèntenipun antawis persèpsi kaliyan realitas. Distorsi persèpsi saged dipunprabawai déning gangsal indra, inggih punika halusinasi, delusi paranoid utawi anèh. Gangguan punika saged nyerang kawula mudha. Diagnosa dipunpundut saking pasien ingkang dipunamati perilaku punika. Saneos punika Skizofrénia inggih punika boten sami kalih gangguan identitas disasosiatif, sadèrèngipun punika Skizofrenia dipunmaknai dados gangguan ingakng gadhah kepribadian ganda, nanging punika boten ngoten. Skizofrénia tembung ingkang dipunterjemahaken dados, belah pikiran. Dipunpundhut saking basa Yunani schizéin lan phren dipundadosaken déning Eugen Bleuler ing taun 1908, ingkang dipunmaksudaken kanggé ngambaraken pamisahan fungsi antawisipun kepribadian, pikiran, memori kaliyan persepsi. Bleuler ngambaraken tandha-tandha utamanipun dados 4 inggih punika: rata ingkang saged dados prabawa, Autisme, gangguan ing asosiasi ide kaliyan Ambivalensi.

                                     

1. Faktor Saking Skizofrénia

Ingkang nyebabkaken penyakit Skizofrenia inggih punika:

  • Riwayat Skizofrenia ing kulawarga
  • Status sosial ékonomi ingkang ngandhap
  • Strees
  • Premorbid, ingkang dipuntandai, curiga, èksèntrik, implusivitas.

Skizofrénia saged dipunbentenaken dados kalih inggih punika:

  • Skizofrénia Tipe I

Skizofrénia Tipe I dipuntandai déning nonjolaken tandha-tandha ingkang positif kados, halusinasi, delusi, lan assosiasi longgar.

  • Skizofrénia Tipe II

Skizofrénia Tipe II dipuntandai kalih tandha-tandha ingkang négatif kados penarikan tiyang, apati, lan boten merhatikaken piyambakipun.

                                     
  • skizofrenia. Kelainan kapribadèn skizoid ora bisa dikategorikaké minangka skizofrénia amarga ora nyebabaké pemisahan saka réalita ing sajroning halusinasi