Back

ⓘ Surat Al Ghasyiyah
Surat Al Ghasyiyah
                                     

ⓘ Surat Al Ghasyiyah

Surat Al Ghasyiyah iku surat angka 88 sajeroning al-Quran. Surat iki kagolong surat Makkiyah lan dumadi saka 26 ayat. Dijenengaké Al-Ghasyiyah kang tegesé Dina Piwales dijupuk saka tembung al-Ghasyiyah kang ana ing ayat pisanan surat iki. Sing dimaksud "Dina piwales" sajeroning surat iki ya iku dina kiamat. Surat iki minangka surat kang racaké diwaca déning Muhammad ing rakangat kapindho nalika salat dina Raya lan salat Jumat.

                                     

1. Jarwanipun

 • Lan gunung - gunung anggoné padha diyasa?
 • Padha nglakoni kangèlan lan rekasa.
 • Nuli padha Ingsun timbang hala becike.
 • Apa déné babut kang gumelar.
 • Lumebu ing geni murub.
 • Ing kono ana bengawané mili.
 • Allah bakal nyiksa kelawan siksa kang gedhé.
 • Ora bisa ngelemoni lan ora maregi.
 • Ora padha olèh pangan, kejaba eri.
 • Sira dudu wajibè meksa marang dhèwèké.
 • Ing dina iku uga akèh awak padha kapénak.
 • Sira Ingsun kersakaké memulang, mulané memulang mènèhi pepiling.
 • Ana ing kono sira ora tahu krungu pangucap ala.
 • Diombeni saka sumber umob kang panasé hangluwihi
 • Lan bumi anggoné di gelar?
 • Amung wong - wong kang malengos lan maido.
 • Apa sira wis tampa dhawuh bab dina Piwales?
 • Ing kono ada dhamparé kang tinata dhuwur.
 • Padha lega atiné marga anggoné nglakoni panggawé becik.
 • Lan bantal kang jèjèr - jèjèr.
 • Lan marang langit kapriyé anggoné ginawé dhuwur?
 • Satemene manungsa iku kabèh bakal padha bali marang ngarsaningsun Allah.
 • Sarta pinggan unjukan kang wus tinata.
 • Manggon ana ing taman kang linuhung.
 • Ing dina iku akèh awak padha konjem.
 • Lah apa ta dhèwèké padha ora angawase marang onta kapriyé anggoné tinitahaké?
                                     

2. Pokok-Pokok Isi

 • Katrangan ngenani wong-wong kang iman sarta kaanan surga kang diparingaké marang wong iman minangka piwales
 • Préntah marang Rasulullah s.a.w. supaya ngélingaké kaumé marang ayat-ayat Allah amarga panjenengané iku pawèwèh pepènget, lan dudu wong kang kuwasa marang kaimanan kaumé.
 • Katrangan ngenani wong-wong kafir ing dina kiamat lan azab kang ditampakaké marang wong-wong mau
 • Préntah supaya nggatèkaké kaajaiban ciptaan-ciptaan Allah
                                     
 • Surat Al - A la Basa Arab: ال أعلى iku surat ka 87 sajeroning Al Qur an. Surat iki kagolong surat makiyyah kang dumadi saka 19 ayat. Dijenengaké Al A laa