Back

ⓘ Bokir
Bokir
                                     

ⓘ Bokir

Bokir bin Djiun ingkang langkung misuwur kanthi asma Bokir. Bokir punika salah setunggaling aktor saha juru main lénong Betawi. Bokir ugi akting wonten ing filem-filem layar lebar. Sesarengan kaliyan Benyamin Sueb, Bokir dados bintang wonten ing filem Betty Bencong Slebor. Kajawi punika, Bokir ugi asring main filem-filem horor. Bokir sampun dangu gadhah lelara blegudreg. Nalika séda, Bokir nilaraken garwa satunggal, putra ingkang cacahipun gangsal saha wayah ingkang cacahipun sanga. Nalika scda, Bokir manggèn kaliyan garwanipun ingkang kaping tiga inggih punika Namah, amargi garwanipun ingkang kaping satunggal saha kalih sampun tilar donya. Bapakipun Bokir ingkang asma Djiun ugi salah setunggaling seniman Betawi nalika jaman Kolonial. Gesangipun Bokir punika dipun-ginakaken kanggé ngrembakakaken kesenian topèng saha lenong Betawi. Bokir sampun main topeng Betawi wiwit yuswanipun nembé 13 taun. Nalika samanten Bokir dados juru main kendhang saha rebab. Sasampunipun punika, Bokir lajeng ndamel kalompok Topeng Betawi Setia Warga wiwit taun 1960-an ngantos piyambakipun séda. Nalika taun 1970-an, Setia Warga ugi asring tampil wonten TVRI. Kajawi main topeng saha lenong Betawi, Bokir ugi naté main filem ingkang cacahipun kirang langkung 50 filem. Kalebet filem Petualangan Cinta Nyi Blorong nalika taun 1986. Film punika dipunbintangi Suzanna saha dipunsutradarai déning sutradara Sisworo Gautama Putra.