Back

ⓘ Harun Ar-Rasyid
Harun Ar-Rasyid
                                     

ⓘ Harun Ar-Rasyid

Harun Ar-Rasyid inggih punika khalifah kaping gangsal saking dhinasti Abbasiyah, panjenenganipun misuwur minangka kadhermawananipun lan ugi gurit-syairipun. Panjenenganipun maréntah ngantos 23 taun, lan mbekta dhinasti kasebat dados majeng lan jaya ing babagan ékonomi, dagang, wewengkon, kakuaosan, pulitik, ngèlmu kawruh, lan peradaban Islam. Panjenenganipun punika putranipun Al-Mahdi bin Abu Jafar Al-Mansyur khalifah kaping tiga dhinasti Abbasiyah. Ibunipun gadhah asma Khazirun, satunggalipun tilas batur tukon saking nagari Yaman. Ibunipun dados tiyang èstri ingkang gadhah pangaribawa dhateng pamaréntahan garwanipun.

Harun Ar-Rasyid minggah dados raja minangka gantosipun khalifah Al-Hadi ingkang maréntah ing taun 785-786. Harun Ar-Rasyid pikantuk pandidikan ing pura, pendidikan agami kaliyan ngèlmu kawruh. Panjenenganipun kathah pikantuk pendidikan saking "Yahya bin Walid tilar donya taun 805; salah satunggalipun mantri nalika wekdal khalifah Harun Ar-Rasyid. wiwit dados khalifah, Harun Ar-Rasyid ngawontenaken tali silaturahim ingkang raket supeket kaliyan ulama, ahli hukum, qari, panyerat, lan seniman.

Harun Ar-Rasyid punika saatunggalipun tiyang ingkang sregep ngibadah, saben dintenipun tansah nglaksanakaken salat sunat satus rakangat. Ngibadah haji, umroh ping kalih sataun. Manawi tindak haji, para ulama lan putranipun ndhèrèk tindak. Manawi boten tindak haji, panjenenganipun ngajikaken tigang atus tiyang kanthi ragad sadaya saking pamaréntah. Harun Ar-Rasyid kajumenengaken dados raja nalika tanggal 15 Rabiul Awal 170 H utawi 4 September 786, minangka gantosipun sadhèrèkipun ingkang tilar donya ing taun 170 H/786 M.

                                     
  • Abbasiyah. Daulah Abbasiyah tekan pucuking kamulyan nalika dibawahi Harun Ar - Rasyid Dhèwèké iku wong kang solèh, agamané apik, seneng wèwèh, lan asring
  • wong kang diopahi ibuné dhéwé, nanging sejarawan Muslim misuwur Ibnu Khaldun ora mercayani pranyatan iki. Al - Hadi digantèkaké adhiné Harun al - Rashid.
  • Ahmad bin Hanbal lair, khalifah Abbasiyah kang mrentah ya iku khalifah Harun Ar - Rasyid Dhèwèké nikah umur 40 taun karo wong Arab lan duwé anak lanang jenenge