Back

ⓘ Ahmad bin Hanbal
Ahmad bin Hanbal
                                     

ⓘ Ahmad bin Hanbal

Ahmad bin Hanbal kang duwé jeneng dawa Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Adz-Dzuhli Asy-Syaibani Al-Marwazi Al-Baghdadi ya iku sawjining ulama lan Imam ahlussunnah. Kabèh uripé kanggo ngèlmu lan amal, dhèwèké wong kang ngadegaké sunat lan ngadohi bid’ah.

Dhèwèké lair taun 164 H utawa 778 M ing Baghdad, Irak.

                                     

1. Nasab

Bapake sawijining komandan wadyabala ing Khurasan ing sangisore kendali Dinasti Abbasiyah. Simbahe manten Gubernur Sarkhas ing jaman Dinasti Bani Umayyah, lan ing jaman Dinasti Abbasiyah dadi dai kang kritis. Ibuke jenenge ya iku Shafiyyah binti Maimunah.

Nasabe saka Adnan, salah sawijining moyang bangsa Arab kang turunan wong-wong Kurès. Sanajan lair ing Baghdad, Irak, wong tuwané saka Marw, sawijining tlatah ing Khurasan. Banjur pindhah menyang Baghdad nalika ibune ngandhut Ahmad bin Hanbal. Bapake sedo nalika Muhammad bin Hanbal umur 3 taun. Sakawit iku, dhewke digedhèkaké déning ibune.

Nalika Ahmad bin Hanbal lair, khalifah Abbasiyah kang mrentah ya iku khalifah Harun Ar-Rasyid.

                                     

2. Kulawarga

Dhèwèké nikah umur 40 taun karo wong Arab lan duwé anak lanang jenenge Shalih. Sawisé garwane sedo, dhèwèké nikah manèh lan nduwé anak jenenge Abdullah.

                                     

3. Kaanan Fisik

Muhammad bin Abbas An-Nahwi naté carita, aku naté weruh Imam Ahmad bin Hambal, awakaupane gagah, ing jenggote isih ana kang ireng. Dhèwèké seeng nganggo almbi kang kandel, warna putih, sorban lan kain. Sing liyané ngendika, "warna kulite coklat sawo mateng"

                                     

4. Pendhidhikan

Ilmu kang kapisanan disinaoni ya iku Al Quran lan bisa apal ing umur 15 taun, dhèwèké uga pinter maca nulis lan kawentar kanthi wong kang paling éndah tulisané. Kanggo kang kapisanan Ahmad bin Hanbal krungu babagan ngèlmu talaqqi ing majelis Abu Yusuf, muride saka Abu Hanifah. Banjur pindhah marang majelis-majelis tahdits. Nalika iku ing kekuasaan khilafah Abbasiyah akèh majelis-majelis tahdits, kaya ing Kufah, Basrah, laladan-laladan ing Yaman, Mesir, laladan-laladan ing Khurasan kaya ing Marw, lan uga ing Baghdad. Wong-wong kang nyinaoni hadits saka majelis-majelis iki kawentar kanth jeneng ahlul hadits utawa muhadditsun.

                                     

5. Rihlah Ahmad bin Hanbal

Prosès pindhahe Ahmad bin Hanbal saka majelis ra’yu menyang majelis tahdits nalika dhèwèké umur 15 taun. Majelis tahdits kang kaping kapisanan ditekani ya iku majelis Husyaim bin Basyir Al-Washiti. Guru hadits pertamane ya iku sawijining muhaddits kang kawentar kang uga gurune saka Malik bin Anas lan Asy-Syafi’i.

Saka Kufah, Ahmad bin Hanbal najur nerusaké rihlahang negri-negri Islam lan natngokake hadist saka Abdullah bin Mubarak, Abu Mu’awiyah Muhammad bin Khazim, Sufyan bin Sa’id Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Mu’tamir bin Sulaiman, Abu Bakar bin Iyasy, Abidah bin Humaid Al-Hadzdza’, Muhammad bin Ja’far Ghundar, Ismail bin Ulayyah, Hafsh bin Ghiyats, Waki’ bin Jarrah, Abdurrahman bin Mahdi,Muhammad bin Basysyar Bundar, Abdurrazzaq bin Hammam, lan Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i - imam madahab Sapingi.

Nalika rihlah, Ahmad bin Hanbal naté munggah kaji ping 5, ping 3 kanthi mlaku, lang ping 2 nganggo kendaraan.

                                     

6. Guru-gurune

Ing kutha Baghdad, dhèwèké ngangsu kawruh marang ulama-ulama kaya:

 • Al-Imam Abu Yusuf, murid seniore Al-Imam Abu Hanifah.
 • Abdurrahman bin Mahdi
 • Umair bin Abdillah bin Khalid
 • Al-Imam Husyaim bin Abi Basyir
 • Abu Bakr bin Ayyasy.

Al-Imam Adz Dzahabi jronng kitab As-Siyar, nyebutake jumlah guru-gurune Al-Imam Ahmad kang diriwayatke sajeroning Musnad punjul 280.

                                     

7. Murid

 • Ali bin Al-Madini
 • Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli
 • An-Nasai
 • Al-Imam Al-Bukhari
 • Abu Qilabah
 • Abu Zur’ah
 • Abu Hatim Ar-Razi
 • Baqi bin Makhlad
 • Shalih Lan Abdullah putrane, lan liya-liyané.
 • Al-Imam Muslim
 • Abu Bakr Al-Atsram
 • Ibnu Majah
 • At-Tirmidzi
 • Abu Dawud
                                     

8. Pujian saka Ulama

 • Imam Asy-Syafii ngendika, "Ahmad bin Hambal imam sajeroning 8 prakara, Imam sajeroning hadits, Imam sajeroning Fiqih, Imam sajeroning basa, Imam sajeroning Al Quran, Imam sajeroning kefaqiran, imam sajeroning kezuhudan, Imam sajeroning wara lan Imam sajeroning Sunat".
 • Ibrahim Al Harbi nendika, "Aku weruh Abu Abdillah Ahmad bin Hambal kaya ta Allah nggabungke ngèlmu wong kanggo dhèwèké."
 • Abu Jafar ngendika, "Ahmad bin Hambal wong kang isnan, mulya lan apik pergaulan lan adabe, akèh mikir, ora ana kang diomongake kejaba mudzakarah hadits lan nyebut wong-wong shalih kanthi kurmat lan tenang. Manawa ketemu karo wong, dhèwèké bakal seneng lan ngadepake raine. Dhèwèké andhap asor marang gru-gurune lan ngormati banget.
                                     
 • asy - Syafi i, Yahya bin Qaththan, Ahmad bin Hanbal Yahya bin Ma in, Ali bin al - Madini, Ishaq bin Rahawaih, lan liya - liyane. Farid., Ahmad 2012 Biografi
 • Madahab Kambali Imam Ahmad bin Hanbal dicetusake déning Ahmad bin Muhammad Hanbal bin Hilal. Dasar - dasare kang pokok yaiku gunakake pathokan marang:
 • lan Yahya bin Ma in kang paling tuwa saka ulama kang saangkatan, kayadene Ali bin al - Madini, Ahmad bin Hanbal Ishaq bin Rahawaih, Abu Bakar bin Abu Syaibah
 • taun 1357 H. Dhèwèké sinau babagan fiqih nganggo thariqah mahdzab Ahmad Bin Hanbal rahimahullah. Lan ngadhepi ikhtilaf ulama, dhèwèké nganggo métodologi
 • Yahya bin Yahya lan Ishaq bin Rahawaih ing Ray meguru marang Muhammad bin Mahran lan Abu Ansan. Ing Irak panjenengané sinau hadits marang Imam Ahmad lan
 • jangkepe ya iku Muaffiquddin Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah bin Muqdam bin Nashr bin Abdullah al Maqdisi, ya iku sawijining
 • bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amr bin Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Harits Dzu Ashbah bin Auf bin Ma - lik bin Zaid bin Syaddad bin