Back

ⓘ Merlion
Merlion
                                     

ⓘ Merlion

Merlion inggih punika reca satunggaling ikon Wisata Singapura. Reca Merlion dumunung wonten ing Merlion Park. Reca punika dipunyasa ing taun 1972 ingkang gadhah inggil 8.6 mèter, lokasinipun ing ngajenging lèpèn Singapura. Merlion dipunrancang supados dados lambang Singapore Tourist Promotion Board

Ing taun 2002 reca dipunpindhah saking panggènan aslinipun inggih punika saking Merlion Park ing sisih One Fullerton, dados ing ngandhap Marina Bay. Miturut Sajarah Melayu, nama Singapura dipunpendhet saking Sang Nila Utama, pangèran Melayu saking Palembang wiwit abad kaping-14. Nalika Sang Nila Utama lelayaran ing seganten, tumunten wonten lésus ingkang andadosaken praunipun kandhas wonten ing pulo. Sawekdal ing pulo punika, Sang Nila Utama ningali kéwan ingkang wujudipun mèmper kados singa. Pramila papan punika dipunparingi nama Singapura tegesipun "kitha singa.

                                     

1. Arsitektur Merlion

Merlion dipunrancang déning Mr. Fraser Brunner, anggota panitiya suvenir lan kurator ing Van Kleef Aquarium. Ndhas singa nglambangaken singa ingkang naté dipuntingali déning Pangèran Sang Nila Utama ingkang wonten ing" Sajarah Melayu”. Wuntut iwak Merlion nglambangaken kitha dangu Temasek tegesipun seganten ing basa Jawi.

Kanthi inggil 8.6 mèter lan bobot 70 ton, reca Merlion dipunyasa saking campuran semèn déning seniman Singapura, almarhum Mr. Lim Nang Seng. Reca Merlion ingkang kalih langkung alit, ingilipun 2 mèter, lan 3 bobot ton, ugi dipunyasa déning Mr. Lim. Merlion dipunyasa dados lambang kanggé nyambut sedaya wisatawan ing Singapura.”

Wekdal punika, cacahipun wisatawan ingkang mirsani Merlion sampun wonten langkung saking satunggal yuta saben taunipun. Panggènanipun reca ingkang énggal inggih punika ing sisih One Fullerton, inggih punika taman ingkang wiyaripun 2.500 mèter pesagi ingkang nembé dipunyasa.

                                     

2. Pranala njawi

  • Merlion Takes a Time-Out for a shower
  • Reflections on the comparison between Copenhangens Little Mermaid and the Merlion
  • Signification and Icons as Myths in Singapore Biennale 2006
  • Individual collector of the Merlion
  • Brief guide to reponses to Thumboos nation-making poetics by later authors
  • Official Merlion FAQs on Singapore Tourism Board website
  • Merlion park video
                                     
  • Merlion lambang kutha negara Singapura