Back

ⓘ Basa                                               

Basa Tyocyu

Basa Tyocyu ya iku basa Ban Ca-osyan kang kalebu basa Ban Kidul lan kocap dening wong Tyocyu ing laladan Ca-osyan kang mapan ing Kwangtung wetan sarta dening wetunarane ing saindering donya. Basa iki cedhak karo saperangan carabasa Hogkyen lan duwe saperangan temutembung sarta swarawidya kang padha karo basa Hogkyen. Ananging, basa kaloron mau ora bisa dipadhamangreteni. Basa Tyocyu parijaga akeh carapocap basa Cina Kuna lan tetembungan kang wis ilang ing saperangan parijinis basa Cina modheren. Mula, akeh juru basawidya kang ngarani yen basa Tyocyu kalebu basa-basa Cina kang parijaga.

                                               

Basa Ngu

Basa Ngu yaiku klumpukan basawangsa Cina kang ameh padha kanthi basawidya lan babad kang utamane kocap ing Syanghay, Propinsi Cecyang, paron kidul Propinsi Cyangsu, lan laladan-laladan pinggirane. Akeh-akehing parijinis Ind: varietas kang ana kalêbu saka Syanghay, Su-tsêy 蘇州, Wusyi, Changcow, Ningpo, Hangcow, Syawsying, Wêncow, Cinhwah, lan Yongkang. Pamocap basa Ngu kay ta Cyang Kaisyeg, Lu Syun, lan Tsai Ywenpei duwe panggonan kang penting ing budaya lan politig Cina modheren. Basa Ngu uga bisa kaprungu ing Pingtan, Lakonan Yit, lan Lakonan Syanghay ing ngendi Lakonan Yit Ind: Opera Yu ...

                                               

Basa Norma-ongdhi

Basa Norma-ongdhi ya iku basa kang ana ing laladan Norma-ongdhi, Prangês. Basa iki bisa kagolongake ing basawangsa Oil. Basa iki akeh-akehe lan utamane ing rupa tulisan bisa dipadhamangreteni karo basa Prangês modherên. Padhamangreti iki utamane amarga paritrima katata basa Norma-ongdhi mênyang tatatulis basa Prangês.

                                               

Basa Kammǔ-ang

Basa Kammǔ-ang, pronounced) utawa basa Thay Lor ya iku basa wong Thay Lor saka laladan Lannà, Thay. Basa iki saemper basa Tay Kidulkulon kang kanthi fonotagtil cedhak banget karo basa Law. Basa Kammŭ-ang kocap dening kurang luwih 6 yuta wong kang akeh-akehe urip ing laladan Thay Lor. Saperangan pariklumpuk pamocap basa iki uga manggon ana ing laladan Laos Lorkulon.

                                               

Basa Srêbiyah Khrêvatskah

Basa Srêbiyah Khrêvatskah yaiku salah sawiji basa Slav Kidul kang utamane kocap ana ing nagara Srêbiyah, Khrêvatskah, Bosniyah lan Herzegovinah, sarta Montenegro. Basa iki baupusat kanthi papat parijinis kang bisa dipadhamangrêteni yaiku basa Srêbiyah, basa Khrêvatskah, basa Bosniyah, lan basa Montenegro.

                                               

Basa Frãs Kébeg

Basa Frãs Kébeg utawa uga karan basa Kebekwà ya iku jinis basa Frãs akeh-akehan ana ing Kænêdhê. Basa Frãs Kébeg kanggo ing kandhawara padinan, pariwiyata, sarana, lan paprentahan. Basa Frãs Kænêdhê kêrêp digunakake saemper têtêmbungan payung kanggo carabasa-carabasa Frãs ing Kænêdhê kalêbu basa Frãs Kébeg. Sadurunge, têmbung iki namung digunakake kanggo basa Frãs Kébeg lan carabasa-carabasa Frãs ing Onthæriyo Ontario lan Kænêdhê Kulon. Têmbung zyual joual uga ambiyen kêrêp kanggo ngarani basa Frãs Kébeg amarga kagathukake karo pawarga panyambut gawe kang katitik kanthi saperangan ciri kan ...

                                               

Basawarga Dhoyl

Basawarga Dhoyl ya iku carabasa sinambung kang kalêbu basa Frãs Baku lan sanak cêdhake kang kanthi babadjati kocap ing Frãs Lor, Belgiyum Kidul, lan Papulon Chænêl. Basa-basa iki kalêbu ing basawarga Gallo-Rum kang ing sajêrone ana basa-basa babadjati saka Frãs Wetan Têngah lan Swis Kulon, Frãs Kidul, Ithaliyah Lor, lan laladan Val Dharan ing Spanyol.

                                               

Basa Sloveninu Grija

Cithakan:Infobox Language/IPA Basa Sloveninu Grija utawa Basa Slawi Grija ya iku basa Sloveninu / Slav / Slawi kang dumadi sastrabasa Sloveninu kapisan. Juru babadwidya angajek-ajekake juru sêbar agama saka Kabauraton Rum Wetan abad kaping 9 M ya iku Santo Kiril lan Metodhiyus kang ambakokake lan anggunakake basa iki kanggo anjarwakake Alkitab Nasrani lan tulisan-tulisan grijajati Ellas Kuna Ind: Yunani Kuno saemper bageyan saka Pingristêning Wangsa Sloveninu. Basa iki kanggep yen adhadhasar utamane saka carabasa Sloveninu kang amanggon ing Propinsi T-hessalonike modheren jaman Kabauraton ...

                                               

Pasinaonan Unggah-Ungguh Basa

Undha-usuk basa utawa uga bisa diarani unggah-ungguh basa, yaiku ragam basa utawa maneka warna basa sing duweni rubedan saka basa siji lan basa liyane. Biasane rubedan iku ditemtokake saka rubedan sikap sopan santun saka wong kasebut marang wong sing dijak ngomong uga saka bab apa kang diomongake. Ing basa Jawa, ngomong marang wong tuwa beda karo ngomong marang bocah cilik utawa seumuran. Lha tembung-tembung sing diucapake mau sing diarani unggah-ungguh. Unggah-ungguh basa uga diarani pranataning basa manut lungguhing tata krama. Sawetara iku, tata krama yaiku samubarang kang ana sambung r ...

                                               

Basa Jawa ing Lingkup Sekolahan

Basa Jawa minangka basa Ibu masyarakat Jawa ing Indonesia wis kaya-kaya ora dadi basa Ibu. Akeh masyarakat Jawa kang wus nglalekake Basa Jawa kang dadi ciri khas lan warisan budayane dhewe. Babakan iki kedaden merga anane arus globalisasi sansaya ngrembaka ing Indonesia kang ndadekake masyarakat luwih seneng nyinauni budaya manca, kayata basa Korea, basa Jepang, basa Inggris, lan sapiturute. Saliyane iku, ana sumber liya kang nyebutake faktor sansaya ilange basa Jawa kayata status sing rendah’ sing ora terdokumentasikake, ranah panganggone sing kawates, stigma dadi babagan sing kuno ’, sar ...

                                               

Sepur Harina

Sepur Harina yaiku layanan sepur penumpang kelas eksekutif lan ekonomi premium sing dioperasiake PT. Kereta Api Indonesia dinggo nglayani lintas Surabaya Pasarturi-Bandung liwat jalur lor Jawa. Jeneng Harina dijupuk seka basa Sanskerta, hārina aksara Dewanagari: हारिण, sing artine "antelop india betina".

                                               

Pecorino

Saka enem jinis utama pecorino, kabeh duwe status Proteksi Asal-Usul PDO miturut ukum saka Uni Eropa, pecorino romano bisa uga paling misuwur ing njaba Italia, utamane ing Amerika Serikat, sing dadi pasar ekspor penting kanggo keju wiwit abad kaping 19. Umume pecorino diproduksi ing pulau Sardinia, sanajan produksi uga diijini ing Lazio lan ing provinsi Tuscan Grosseto lan Siena. Panulis Romawi kuno nulis babagan keju iki lan teknik produksi. Lima keju PDO diwasa liyane yaiku pecorino sardo saka Sardinia casu berbeghinu ing basa Sardinia; pecorino toscano, sing produksi wis kabukten dening ...

Basa
                                     

ⓘ Basa

Basa iku sistém simbul-simbul lan paugerané kanggo nggunakaké sistém iki. Basa uga bisa ngrujuk ing panggunan sistém kaya mengkéné utawa panyinaonané minangka siji fénoména.Lan piranti kanggo sesrawungan ing antaraning manungsa siji lan sijiné. Panemu liya ana kang mratelake yèn bisa, ateges piranti kang awujud swara, tanda utawa tulisan kan andhedhasar pikiran lan kekarepan lan. Tegesé basa kang kaya dhuwur mau, yaiku tegesé basa kang kaprah, dingertèni déning umum.

                                     

1. Warna-warnané basa

Manut wujudé ana warna telu yaiku:

 • Basa Tulisan, yaiku wangun komunikasi manungsa kang migunakaké tembung-tembung kang diturunaké saka kosakata kang akèh kurang luwih 10.000 bebarengan karo manéka jeneng kang ditulis ing médhia kaya déné dluwang, blabak, komputer lan médhia liyané.
 • Basa Lisan, yaiku wangun komunikasi manungsa kang migunakaké tembung-tembung kang diturunaké saka kosakata kang akèh kurang luwih 10.000 bebarengan karo manéka jeneng kang dipocapaké liwat utawa migunakaké organ cangkem. Tembung-tembung kang dipocapaké kasambung dadi untaian frasa lan ukara kang diklompokaké kanthi sintaktis.
 • Basa Isarat, yaiku wangun basa kang ngutamakaké komunikasi manual, basa awak, lan obahing lambé, dudu swara, kanggo komunikasi. Kaum tunarungu iku golongan utama kang migunakaké basa iki, lumrahé kanthi kombinasi karo tangan, orièntasi lan obahing tangan, lengen, lan awak, sarta èksprèsi praupan kanggo ngungkapaké pikiran.
                                     

2. Unsur dhasar basa

 • Fonèm

yaiku unsur paling cilik saka uni pocapan kang bisa kanggo mbédakaké tegesé tembung. Fonèm iku awujud swara. Contoné tembung ulèr lan ulès duwé teges kang béda amarga prabédan ing fonem /r/ lan /s/. Uler kang ateges kéwan, nanging ules tegesé salah sijiné jinis kain. Saben basa duwé jumlah lan jinis fonèm kang béda-béda. Upamané basa Jepang ora ndarbèni fonèm /l/ saéngga tembung kang migunakaké fonèm /l/ diganti nganggo fonèm /r/. Babagan fonèm bisa disinauni ing fonetik lan fonologi.

 • Morfèm

yaiku unsur paling cilik saka pandhapukan tembung lan disesuaikake karo aturan siji basa. Ing basa Indonésia morfem bisa awujud imbuhan. Contoné tembung praduga duwé loro morfèm yaiku /pra/ lan /duga/. Tembung duga minangka tembung dhasar kanthi tambahan morfèm /pra/ njalari owah-owahan makna ing tembung duga.

 • Sintaksis

yaiku penggabungan tembung dadi ukara dhedhasar aturan sistematis kang ana ing basa tinamtu. Sajeroning basa Indonésia ana aturan SPO utawa subjèk-prédikat-objèk. Aturan iki béda ing basa liya, upamané ing basa Walanda lan Jerman aturan gawé ukara yaiku tembung kriya tansah dadi tembung kaloro ing saben ukara. Bab iki béda karo basa Inggris kang ngolèhaké tembung kriya dipasang ora ing urutan kaloro sajeroning ukara.

 • Semantik

nyinaoni makna lan makna saka sawiji basa kang diwangun sajeroning ukara.

 • Diskurs

ngaji basa ing tahap pacelathon, paragraf, bab, carita utawa literatur.

                                     

3. Paguyuban basa

Basa-basa laladan ing Indonésia

 • Basa Madura
 • Basa Bali
 • Basa Jawa
 • Basa Melayu Ambon
 • Basa Batak
 • Basa Melayu
 • Basa Sasak
 • Basa Sundha
 • Basa Minangkabau
 • Basa Acèh

Basa-basa ing dunya

 • Basa Cina
 • Basa Pali
 • Basa Walanda
 • Basa Sangskreta
 • Basa Arab
 • Basa Inggris
 • Basa Prancis
 • Basa Jerman
                                     

4. Pranala njaba

 • World Atlas of Language Structures: a large database of structural properties of languages
 • Ethnologue: Languages of the World iku katalog pepak ngenani kabèh basa urip saindhenging donya
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →