Back

ⓘ Kerajaan Demak
                                     

ⓘ Kerajaan Demak

  • hapus amarga wis ana kaca Kasultanan Demak

Karajan Demak salah satunggaling karajan Islam paling ageng wonten ing pasisir lor tanah Jawi. Miturut adat Jawi, Demak saderengepun, minangka kadipaten saking karajan Majapahit, saha kaserat dados punjering penyebaran Islam wonten ing tanah Jawi lan Indonesia limrahipun.

Karajan Demak boten dangu lan énggal nglampahi kamunduran amargi kadadosan parebutan panguaos ing antawisipun kulawarga karajan. Wonten ing warsa 1458, panguaos Demak pindah dhateng karajan Pajang ingkang dipunadekaken déning Jaka Tingkir. Salah satunggaling tilaran sejaraj Karajan Demak inggih punika Masiid Agung Demak ingkang dipunyasa déning Walisanga.

Papan panggènan kraton Demak ingkang wedal punika wonten ing sapinggiring segara wonteng ing kamping Bintara. Wedal sapunika sampun dados kitha Demak wonten ing Jawi Tengah. Sesebatan karajan wonten ing wedal rikala kutha krajan wonten mrika dipunkenal minangka Demak Bintara. wonten ing wedal Raja ingkang kaping sekawan kutha krajan dipunpindahaken dhateng prawata lan ing wekdal punika dipunsebat Demak Prawata.

Cikal-bakal

wonten ing wekdal karajan Majapahit nglampahi wekdal surut, temtunipun wewengkon-wewengkon panguaossipun wiwit misahaken dhiri. Wewengkon-wewengkon ingkang kapérang dados kadipaten-kadipaten sami serang-sinerang ngakeni bilih dados pawarisipun panguasos Majapahit Demak dipunadekaken wonten ing perapat pungkasan abad kaping limolas. Ageng kemungkinan déningsa satunggaling Tionghoa Muslim ingkang asma Cek Ko-po. Kemungkinan ageng puteranipun inggih punika pawongan ingkang déning Tome Pires wonten ing Suma Oriental-nya dipunjuluki "Pate Rodim", mbok manawi dipunkersa aken"Badruddin" utawi "Kamaruddin" lan séda kirang langkung warsa 1504. Putra utawi rayinipun Rodim,ingkang asma Trenggana dados panguos wiwit warsa 1505 ngantos dumugi 1518 lajeng wiwit saking warsa 1521 ngantos dumugi 1546. Wonten ing antawisipun kalih wekdal punika ingkang dados panguaos inggih punika ipenipun, raja Yunus saking Jepara. Adad jawi nyariosaken bilih wonten ing wekdal punika,arus panguaos ngrucut dados kalih adipati, inggih punika Raden Patah saha Ki Ageng Pengging. Wondene Raden Patah pikantuk sengkuyung saking Walisanga, Ki Ageng Pengging pikantuk sengkuyung saking Syekh Siti Jenar.