Back

ⓘ Anthony de Mello
Anthony de Mello
                                     

ⓘ Anthony de Mello

Anthony de Mello inggih punika satunggiling imam Yesuit lan psikoterapis ingkang misuwur kanthi wiyar amargi buku-bukunipun prakawis spiritualitas. Panjenenganipun ngawontenaken kathah retrèt rohani lan dipunanggep kaliyan sapérangan pihak minangka satunggiling juru wicanten publik ingkang pinunjul. Panjenenganipun ndhatengi kathah nagari kanggé sinau lan salajengipun mucal, mliginipun ing Spanyol lan Amérikah Sarékat.

De Mello madegaken satunggiling pusat donga ing India. Panjenenganipun tilar donya kanthi dadakan nalika taun 1987. Karya-karyanipun taksih dipuncithak dumugi sapuniki lan seratan-seratan sanèsipun dipunterbitaken sasampunipun tilar donyanipun.

Nalika taun 1998, sapérangan opininipun dipunkutuk déning Kongregasi kanggé Doktrin Kaimanan. Kardinal Joseph Ratzinger, ingkang ing tembé wurinipun dados Paus Benediktus XVI, nyerat kanggé kongregasi puniki:

"Nanging sampun katingal ing ukara-ukara tartamtu salebetipun karya-karya awalipun lan, salebetipun gunggung ingkang langkung ageng, salebetipun terbitan-terbitan salajengipun, tiyang saged ngawigatosaken satunggiling sikap ingkang ngadohi kanthi progrèsif saking isi-isi wigatos iman Kristiani. Adhedhasar lapuran sapuniki, kanthi tujuwan kanggé ngreksa kasaénan umat Kristiani, kongregasi puniki nélakaken bilih posisi-posisi ingkang dipunsebataken ing nginggil minangka prakawis-prakawis ingkang boten selaras kaliyan iman Katulik lan saged njalari karisakan iman ingkang parah."

Paradigmanipun ingkang cekap kontrovèrsial kanggé dogma Katulik sapérangan ageng amargi kathah-kathahipun gagasanipun kapengaruh déning Ajahn Chah - ingkang, kathah tiyang nyebataken, kados guru kanggé piyambakipun. Uwal saking kutukan pihak Gréja, karya-karyanipun tetep misuwur sanget mliginipun kanggé tiyang-tiyang ingkang wigatos dhumateng Spiritualitas Ignasian.

Sapérangan èdhisi saking buku-bukunipun kawit kadadosan puniku sampun dipunsisipaken pepènget: Buku-buku Romo Anthony de Mello dipunserat salebetipun satunggiling kontèks multi-réligius kanggé mbiyantu pandhèrèk agami sanèsipun, kaum agnostik lan atéis salebetipun upados pamadosan spiritualipun, lan buku-buku puniki boten dipunmaksudaken déning panyerat minangka buku pandhuan umat Katulik salebetipun dhoktrin ugi dogma Kristen.

Sanadyan makaten, seratan-seratanipun tetep cumawis ing sapérangan toko-toko buku Katulik.

                                     

1. Bibliografi

 • One Minute Wisdom, Image, 1988. ISBN 978-0-385-24290-5
 • Awakening, Image, 2003. ISBN 978-0-385-50995-4
 • Awareness, Image,1990. ISBN 978-0-385-24937-9
 • The Heart Of The Enlightened, Image, 1994. ISBN 978-0-517-11474-2
 • Taking Flight, 1990. ISBN 978-0-385-41371-8
 • Praying Naked: The Spirituality of Anthony de Mello by J. Francis Stroud, S.J., Image 2005. ISBN 978-0-385-51314-2
 • Wellsprings, 1986. ISBN 978-0-385-19617-8"
 • One Minute Nonsense
 • Contact with God, Image, 2003. ISBN 978-0-385-50994-7
 • The Prayer of the Frog pertalan Indonesia: Doa sang Katak
 • Sadhana: A Way to God, 1984. ISBN 978-0-385-19614-7
 • The Song of the Bird pertalan Indonesia: Burung Berkicau, 1984. ISBN 978-0-385-19615-4
 • The Way to Love, 1992. ISBN 978-0-385-24939-3
                                     

2. Pranala njawi

 • Here & Now with Anthony de Mello, a 2001 workshop presentation by Malcolm Nazareth
 • Summary of his writings
 • Online de Mello resource including Videos & MP3s
 • Tony de Mello, S.J.: A Short Biography, by Bill De Mello brother
 • Anthony de Mello quotes
 • Official de Mello site
 • Notification Concerning the Writings of Fr. Anthony de Mello, SJ