Back

ⓘ Sekatèn
Sekatèn
                                     

ⓘ Sekatèn

Sekatèn iku salah sawijining upacara adat minangka wujud rasa syukur masarakat Islam Jawa Tengah kang ditindakaké saben sasi Mulud pananggalan Jawa kanggo mengeti lairé Nabi Muhammad. Jaman mbiyèn upacara iki dianggo déning Sultan Hamengkubuwana I, pangadeg Kraton Ngayogyakarta kanggo ngundang masarakat mlebu agama Islam.

Ing upacara Sekatèn iku rerangkèn adicara kang paling dienteni ya iku metuné gamelan karaton Nyai Nagawilaga lan Nyai Gunturmadu kanggo diunèake ing Pagongan Masjid Gedhé Kraton Ngayogyakarta. Gamelan iku diarak saka Bangsal Pancaniti marang Masjid Gedhé banjur kanggo ditabuh seminggu suwéné lan disiaraké nganti dalan Malioboro saéngga nambah swasana budaya Kutha Ngayogyakarta. Pucuk adicara Sekatèn ditandhani kanthi metuné sapérangan gunungan kang ingaran Grebeg Mulud, kang dhasaré nggambaraké sedhekahing para ratu marang rakyaté lan nyimbolaké kasejahteraan.

Pengetan Sekatèn dipungkasi kanthi adicara Bedhol Songsong utawi péntas wayang kulit ing pagelaran Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ing adicara Sekatèn uga digawé panggung kesenian kang nggelar festival seni tradisi lan religi, lan dianakaké rerangken kagiyatan ékonomi kang diwujudake kanthi pasar rakyat utawa ingaran Pasar Malam Perayaan Sekatèn PMPS kang digelar suwéné 40 dina.

                                     
  • Gamelan Sekatèn ya iku gamelan kang dianggep paling gegayutan karo upacara Islam lan dinuga wis ana saka jaman Majapait. Gamelan iki ditabuh nalika pèngetan
  • hijriyah. Tanggal 12 wulan rabiul awal dipercaya minangka dina kelairan Muhammad pirsani Mulud Mulud sasi katelu sajeroning Kalèndher Jawa Sekatèn
  • Mulud iki dianakaké gedhèn - gedhènan kanthi pahargyan Garebeg Mulud utawa Sekatèn Ing tlatah Cirebon uga ana pahargyan kanggo ngurmati dina miyosé Muhammad
  • sampun wonten ing jaman Majapahit.Miturut sajarah, kala rumiyin Gamelan Sekatèn kanggé sarana dhakwah para wali sanga kanggé ngraketaken priyayi Jawa
  • Ngekoli Sedekah bumi Bersih désa Tolak bala Baritan Wiwit lan liyané Nyadran Sekatèn Grebeg Sawal Grebeg Besar Suran Saparan Yaqowiyu lan liyané Munggah wuwungan
  • pasar punika sampun tutup, nanging ing cedhak pasar Klèwèr wonten Pasar Sekatèn dadi dalanan ramè kanggé dodolan Sekatènan. Pamaréntah Kota Surakarta:
  • swarawati. Gamelan Kancil Belik Gamelan Kodhok Ngorek Gamelan Monggang Gamelan Sekatèn Gamelan klasik Gamelan Gadhon Gamelan Siteran Gamelan Mangkunagaran Gamelan
  • Hamengkubuwana I, bupati Madiun iku banjur kapatah nggawé gamelan sekatèn minangka geganepé gamelan sekatèn saka Surakarta. Kawitané, gamelan mau cacahé sapasang
  • dipunhiasi kaliyan gendéra Indonésia alit wonten ing sisih nginggilipun. Sekatèn Sekatèn minangka satunggaling upacara kraton ingkang dipunleksanakaken salebeting
  • Anoman - Wilkataksini, lan liya - liyané. Gangsa dtabuh kanggo ngiringi upacara Sekatèn jeneng ricikan Gangsa Sekati, umpamané Guntur Madu lan Guntur Sari ana