Back

ⓘ Undhangan
Undhangan
                                     

ⓘ Undhangan

Undangan utawa ulem-ulem ya iku layang kang awèh weruh supaya teka ana ing upacara adat, pawiwahan, supitan, lan sapanunggalane. Lumrahe undangan utawa ulem iku nganggo basa kang ringkes lan cetha. déné cengkorongane kang padatan kaya mangkene:

  • Isi Undangan Surasane Undangan
  • Pamuji marang Gusti Kang Mahaasih
  • Irah-irahan Undangan Kepala surat
  • Salam Pambuka

a. Acara. b. Dina. c. Tanggal. d. Jam. e. Papan.

  • Pangarep-arep
  • Asmane kang Ngundang
  • Papan lan Tanggal Undangan
  • Salam Panutup

Cengkorongan kaya ing dhuwur iku mung salah sijiné conto. Jaman saiki wujud undangan utawa ulem iku warna-waarna. Cengkorongane uga warna-warna, nanging tetep kasesuaiake karo jinisé undangan. Umpamane, undangan pawiwahan iku mesti béda karo undangan rapat. Basa kang kagunakake ugabbeda-béda. Kanggo upacara adat, pawiwahan, utawa supitan lumrahe gunakake basa krama, déné kanggo mengeti ulang taun nggunakakebasa ngoko. Layang ulem nganggo basa ngoko iku racaké kagunakake déning para mudha. Bisa kasimpulake yèn acara iku resmi layang uleme nganggo basa krama, yèn acara ora resmi nganggo basa ngoko.

.

layang in:Invitation