Back

ⓘ Sajarah Jawa
                                               

Wédang rondhé

Wédang rondhé ya iku wédang tradhisional asli saka Jawa sing isiné wédang jahé diwènèhi bunderan glepung isi gula Jawa, roti tawar, kacang lan kolang-kaling. Wédang rondhé racaké disuguhaké ing njero mangkok cilik ukurana watara 250-500 ml. Wédang rondhé cocog dikonsumsi nalika hawa adhem lan mangsa udan. Sajarah wédang rondhé angèl dingertèni asalé saka laladan ngendi, nanging udakara taun 1930 an, Wédang iki wis kondhang ning kutha Boyolali, Sala, Salatiga lan Ambarawa. Jaré wédang iki wédang kesenengané tokoh Katolik pejuang nasional Mgr. Soegijapranata nalika ana ing Ambarawa.

                                               

Kesultanan Makassar

Kesultanan Makassar iku kesultanan ingkang wonten Sulawesi sisih kilèn ingkang abad 16 ingkang awalipun taksih wonten karajan-karajan alit ingkang taksih tukaran. wewengkon punika salajengipun didadoske satunggal inggih punika kerjaan kembar ya iku Karajan Gowa lan Karajan Tallo dados Kesultanan Makassar.

                                               

Jayabaya (ratu)

Jayabaya iku ratuning Karajan Kadhiri kang jumeneng nata ing taun 1135-1157. Miturut watu tulis Ngantang, dhèwèké munggah kaprabon mawa jejuluk Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabhaya Sri Warmeswara Madhusudanawatara Anindita Suhtrisingha Parakrama Uttungga Déwa. Kakawin Bhāratayuddha anggitané Mpu Sedah lan Mpu Panuluh ditulis ing dalem mangsa jumenengé. Jenengé sok digayutaké karo Jangka Jayabaya, ya iku siji ramalan misuwur ing adat Jawa.

                                               

Musiyum Sasmita Loka

Musiyum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Sudirman inggih punika musiyum sajarah kanthi koleksi babagan pangudinipun Jenderal Soedirman. Tembung Sasmitaloka asalipun saking basa Jawa, inggih punika Sasmita ingkang ateges pepenget, ngenang, ngemut-emut. Déné Loka ateges papan. Sasmitaloka Pangsar Jenderal Sudirman tegesipun, minangka papan kanggé ngemut-emut pangorbanan saha pangudinipun Panglima Besar Jenderal Sudirman.

                                               

Martha Tilaar

Martha Tilaar inggih punika salah satunggaling wanita ingkang dados pengusaha sukses ing jagad bisnis kosmetik lan jamu tradhisional. Merk dagangipun anama Sariayu. Panjenenganipun dhaup palakarami kaliyan Prof. DR. H.A.R Tilaar lan patutan sekawan inggih punika, Bryan Emil Tilaar, Pinkan Tilaar, Wulan Tilaar,lan Kilala Tilaar. Nalika taksih timur, Martha kuliah wonten ing jurusan sajarah, IKIP Negeri Jakarta. Panjenenganipun lulus taun 1962 lajeng ngasta wulangan sajarah. Ibunipun Martha tansah ngemutaken bilih minangka guru, Martha kedah katon saé wonten sangajenging murid-murid. Salajen ...

                                               

Kampung Bathik Semarang

Kampung Bathik Semarang yaiku salah sawijining Kampung Bathik saka Gedong, Bubakan Semarang. Kahanan perkampungan bathik ing Kampung Bathik Semarang ora ganep ing Kampung Bathik Lawéyan. Ananging kita bisa oléh bab ing papan loro sing pada menika: Bathik, ajar membathik, lan sajarah bathik. Kampung iki tau nemahi kawijayan kala jamané. Ananging kobongan ing taun 1942 lan wektu iki ana 4 pengrajin bathik ing Kampung Bathik Semarang. Saben-saben papan usaha ana sing nduwèni luwih saka 10 karyawan, ana uga sing 5 karyawan. Ing Semarang ana 20 pengrajin Bathik motif Semarangan, ambèk 600 motif ...

                                               

Warteg

Warteg utawi warung tegal, inggih punika salah satunggaling papan sadèan ingkang nyediakaken dedhaharan khas kabupatèn Tegal. Warung ingkang asring pinanggih wonten kitha ageng punika kondhang sanget. Warung ingkang lair saking astanipun para perantau asal laladan kabupatèn Tegal punika panci sampun nglebur kaliyan kauripan masarakat wonten ing kitha gedhé. Warteg kados ta sampun dados bilik egaliter ingkang pundi strata sosial saking manéka golongan menapa kemawon dhahar wonten ing satunggal bangku kayu dawa kang kanthi boten mentingaken isin lan gengsi. Warteg kondhang amargi warungipun ...

                                               

Australian Museum

Australian Museum punika wangun musiyum ingkang paling sepuh kang dumunung wonten ing tlatah Australia, minangka ndadosake reputasi internasional ing lapangan sajarah alam ugi antropologi. Museum punika gadhah corak koleksi zoologi vertebrata lan invertebrata, kang paling wangun ugi ingkang saé piyambak inggih punika mineralogi, palaeontologi, lan antropologi. Kajaba dipunmumpangatake kanggé pamer, musiyum punika uga gadhah mupangat sanès kanggé riset panelitian pribumi lan program komunitas. Australian Museum ingkang dumunung wonten ing College Street, Sydney lan misuwur kanthi asma aslin ...

                                               

Pusaka

Pusaka ya iku sesebutan kanggo barang kang duwèni kagunan mirunggan kanggo njaga dhiri, utawa bisa uga kanggo kagunan liyané. Miturut Kamus Besar basa Indonesia kang diarani pusaka ya iku harta bandha tinggalaning wong kang wis pejah; utawa warisan, lan bisa uga sinebut apa-apa kang ditinggalakè marang anak putunè; barang kang dimudhunake saka mbah buyutè. Nanging ana pangertén liya manèh babagan tembung Pusaka iki. Pusaka miturut konsép karaton tegesè bedha karo konsép pusaka ing jaba karaton. Ing lingkungan karaton, Pusaka artinè paninggalan para leluhur Ratu Jawa Karaton kang diwarisakè ...

                                               

Berjanjen

Berjanjen ya iku salah sawijining kesenian kang gegayutan karo agama Islam. Kesenian iki minangka sarana dhakwah. Saiki cacahé masarakat Jawa kang mèlu kesenian wis suda. Sanajan suda, nanging isih tetep dilestarèkaké kususe umat Islam ing tlatah Yogyakarta. Maca berjanjen kagolong prilaku apik lan bisa èntuk ganjaran amarga isiné nyritakaké kateladhanan lan lakuning Muhammad. Berjanjen lumrahé ditindakaké nalika bayi umuré 7 dina, selapan lan nalika acara aqiqah kanthi nyembelih wedhus. Nalika mèngeti klairan bayi, isi sairé ya iku pangarep-arep supaya dadi anak kang migunani marang agama ...

                                               

Panitya Wangsakerta

Panitya Wangsakerta iku sakumpulan wong dipandhégani Pangéran Wangsakerta sing nanggung ciptaning Layang Wangsakerta. Layang iki ngrembug bab Nusantara, dumadi pustaka-pustaka kaya ta Pustaka Rajya-Rajya i Bhumi Nusantara, Pustaka Pararatwan, Pustaka Carita Parahyangan i Bhumi Jawa Kulwan, lan Pustaka Nagarakretabhumi. Panitya Wangsakerta digawé awit wasiyating Panembahan Girilaya marang Pangéran Wangsakerta murih dhèwèké nganggit carita-carita bab praja-praja ing Nusantara. Dikepyak ing Cirebon rikala Sultan Sepuh lan Sultan Anom madeg ratu bebarengan, panitya iki disengkuyung ratu-ratu s ...

                                               

Acomi

Masyarakat Acomi utawa Khodmuni minangka klompok etnis ras Persia; Dheweke manggon ing sisih kidul Iran, yaiku kidul propinsi Fars lan Kerman, sisih wétan propinsi Bushehr lan meh kabeh propinsi Hormozgan. Kajaba iku, akeh sing wis urip ing negara-negara Teluk Persia nganti pirang-pirang taun, kalebu: UEA, Bahrain, Kuwait, Qatar lan Oman lan dianggep asli. Umume wong-wong mau yaiku Sunni lan minoritas Syiah uga katon ing antarane, wong-wong kasebut nganggo basa Acomi ; Sing luwih cedhak karo Persia kuno tinimbang Persia modern.