Back

ⓘ Lakon Tragedi
                                     

ⓘ Lakon Tragedi

Lakon Tragèdi ya iku jinis lakon kang nyritakakè paperangan gedhé saéngga ing paperangan mau akèh kurban kang palastra. Lakon tragedi iki racaké mau lakon Bharatayuda ya iku paperangan Pandawa lan Kurawa. Kaya ta lakon: Bisma palastra, Karna Tanding, Duryudana Gugur. Jinis lakon iki dipagelarakè kanggo butuhè upacara bersih désa utawa merti désa lan sadranan. Upacara mau mèntasakè lakon Bharatayuda amarga lakon mau ana kaitanè kaliyan penghormatan arwah para leluhur sarta danyang cikal bakal. Maksutè disajikakè lakon Bharatayuda supaya pertanian bisa buahakè kasil panén kang cukup lan ora kena hama. Lakon Bharatayuda dadi tumindhak simbiolis kanggo ngantisipasi krisis panénan. Saka iku, kalangan masarakat Klaten andhuwéni kapercayaan yèn upacara bersih désa lan sadranan kaliyan mèntasakè wayang kulit lakon Bharatayuda bakal ningkatakè kesejahtran utamanè pepanén padi. Ana urutan lakon tiap désa dhewè-dhewè. Ana kang wiwit saka Utara Wratsangka lan Seta Gugur, Bisma Gugur, Abimanyu Gugur nganti Sengkuni Gugur.

                                     
  • 1. Lakon Tragedi : Lakon Raben alap - alapan perkawinan 2. Lakon Lair kelairan 3. Lakon Kraman 4. Lakon Wahyu 5. Lakon Mistik lebet 6. Lakon Ruwatan
  • misuwur ugi dados juru gurit, pengarang, penyunting, juru nulis lakon sandiwara, lakon priya, sutradara, juru nulis skenario, juri festival filem utawi
  • Traditional Preforming Arts di GKJ 2001 penulis lan sutradara Nak: Tragedi Sampit, ing TBL 2001 Sutradara lan Penulis Nostalgia sebuah Kota: kenangan
  • minangka Muhammad Ali ya iku panganggit cerita cekak, novèl, lan naskah lakon uga geguritan, esai, lan alihbasa. Dhèwèké lair ana kampung Ketapang, Ampel