Back

ⓘ Hasan bin Ali
Hasan bin Ali
                                     

ⓘ Hasan bin Ali

Hasan bin Ali bin Abu Thalib ‎ iku putra saka Ali bin Abi Thalib lan Fatimah az-Zahra, lan putu pisanan saka Muhammad. Miturut amèh kabèh sekte Singah, panjenengané minangka Imam kaloro, déné sekte liyané nyebut yèn Imam kaloro iku seduluré Husain bin Ali. Sanadyan mangkono, Hasan minangka salah siji figur utama ing Sunni lan Singah amarga minangka Ahlul Bait saka Muhammad. Panjenengané uga dikurmati banget déning kaum Sufi amarga dadi Waliy Mursyid kang ka 2 sawisé bapaké mligi tumrap tarekat Syadziliyyah.

                                     

1. Lair lan Kauripan Kulawarga

Lair

Hasan dilairaké rong taun sawisé Ijrah menyang Madinah 622 M, wong tuwané yaiku Ali, sepupu Muhammad lan wong kapercayaané, lan Fatimah, putri Muhammad. Hasan iku putu pisanan Muhammad. Miturut tradhisi Singah, panjenengané dijenengaké kaya jeneng simbahé. Hasan tegesé "gagah/handsome" ing Basa Arab.

Déné garis silsilahé yaiku:

Garwa

Hasan krama karo sangang wanita

 • Ummul Hassan
 • UmmuIshaq binti Talhah ibu dari Talhah bin Hasan
 • Khaulah binti Mansur al Fazariyah ibu dari Hasan al Mutsanna
 • Saqfia
 • Binti Umrul qais
 • Ramlah ibu dari Abu Bakar bin Hasan
 • Ummu Bashir
 • Judah binti Asyath bin Qays
 • Ummu Farwa ibu dari Qasim bin Hasan
                                     

2. Pranala njaba

 • Sulh al-Hasan The Peace Treaty of al-Hasan by Shaykh Radi Al-Yasin.
 • The Second Imam
 • Imam Hassan
                                     
 • putra Ali yakuwi: Hasan bin Ali Husain bin Ali Ali bin Husain Muhammad bin Ali Ja far bin Muhammad Musa bin Ja far Ali bin Musa uhammad bin Ali Ali bin Muhammad
 • Asghar bin Husain Abdullah bin Hussain bin Ali Abdullah bin Hasan - putera tertua Qasim bin Hasan - putera bungsu Zaid bin Hasan Hasan bin Hasan bin Ali Abu
 • Husain bin Ali kang minangka sadulur Hasan bin Ali Ali bin Abi Thalib 600 661 uga kaloka Amirul Mukminin Hasan bin Ali 625 669 uga kaloka Hasan al - Mujtaba
 • diundhang kanthi jeneng Abu Muhammad, malah kadhang ditambahi Abu al - Hasan Ali bin Husain dilairaké ing Madinah taun 38 H 658 - 659 M miturut mayoritas riwayat
 • Ibrahim bin Ali Ibrahim bin Muslim bin Aqil Abu Bakar bin Ali Ahmad bin Hasan bin Ali Bakar bin Hasan bin Ali Ja far bin Aqil Abdul Rahman bin Aqil Abdul
 • Abdul Mutholib. Ali uga salah sijiné saka papat Khulafaur Rasyidin Abu Bakar Ash Shidiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, lan Ali bin Abi Tholib kang
 • AD yaiku putuné Muhammad kang minangka putra saka Fatimah az - Zahra lan Ali bin Abi Thalib. Husain minangka Imam kaping telu saka akèeh - akèhé sekte Singah
 • Muhsin bin Sayid Salim bin Sayid al Imam Shalih bin Sayid Muhsin bin Sayid Hasan bin Sasyid Imam Alawi bin Sayid al Imam Muhammad bin al Imam Alawi bin Imam
 • Ulama Muslim Abu Ali Umar bin Muhammad bin Umar bin Abdullah al - Azadi al - Andalusi al - Isybili an - Nahwi utawa kondhang kanthi jeneng Abu Ali asy - Syalubain