Back

ⓘ Rokok
                                               

Krètèk

Menawi dipunkaji asal-muasal basanipun, terminology" rokok” sejatosipun saking basa Walanda inggih punika" roken” ingkang artosipun" to smoke” ngedalkaken pega, ananging terminology" mbako” langkung caket kaliyan basa Portugis ingih punika" tobacco” tinimbang basa Walanda" tobak”. Para sejarawan sarujuk nyebat bangsa Portugis punika bangsa ingkang nepangkaken mbako wonten ing Indonésia, wondéne Walanda inggih punika bangsa ingkang nggiyatkaken tanem mbako wonten ing Jawa lan Sumatera. Rokok inggih punika lintingan kertas ingkang ukuranipun 70 ngantos 120 mm ndhèrèk Negara ingkang damel kan ...

                                               

Rokok

Rokok utawa sigarèt utawa udud yaiku linthingan kang digawé saka kertas, dawané 70–120 mm kanthi dhiamèter 10 mm kang isiné cacahan saka godhong tembakau. Cara migunakaké rokok yaiku kanthi mbakar salah siji pucuké nganti metu mawané supaya keluké bisa diisep nganggo lambé ing pucuk kang liyané. Rokok lumrahé dibungkus kanthi wujud bungkusané kothak lan dibungkus ing kertas supaya gampang anggoné nggawa. Ing bungkus rokok lumrahé ana tulisan kang kuduné dadi wigatiné para naraguna rokok, kaya déné bahaya kangker lan serangan jantung, nanging saiki tulisan iku mung dadi rerenggan ing bungku ...

                                     

ⓘ Rokok

 • Rokok utawa sigarèt utawa udud yaiku linthingan kang digawé saka kertas, dawané 70 120 mm akèh variasiné miturut nagara prodhuksi kanthi dhiamèter 10 mm
 • Krètèk inggih punika jinis rokok ingkang mawi tembako cinampur cengkèh lan manawi dipunsumet kapireng swara krètèk - krètèk. Menawi dipunkaji asal - muasal
 • dipundamel. 1974 - Suriah kaliyan Israèl tandha tangan gencatan sanjata Perang Yom Kippur. Dinten Tanpa Rokok Sadonya 30 Mèi - 31 Mèi - 1 Juni Kalèndher kadadéan
 • Gudang Garam sapunika kalebet produsen rokok ingkang sampun misuwur ing Indonesia. Kaadegaken wiwit tanggal 26 Juni 1958 déning Surya Wonowidjojo. Gudang
 • satunggal - satunggalipun musiyum rokok ing donya lan ing salebeting sajarah rokok krètèk ing Indonesia minangka cikal bakal rokok krètèk ing Kudus. Musiyum Kretek
 • Tembako basa Latin: Nicotiana tabacum L. punika bahan dhasaripun rokok Tembako mangandhung nikotin. Ing tlatah propinsi Jawa Wétan kathah kebon - kebon
 • Asbak ya iku wadhah kanggo awu rokok
 • Cangklong ya iku pipa sing digawé kanggo nyumet rokok
 • Rokok utawa udud minangka kebiasaan ing masarakat sing asring ditemokake ing urip saben dinane, ing macem - macem papan lan kalodhangan.Sumelep ngrokok
 • Républik Kamerun. Komoditas - komoditas kang dikasilaké saka Yaoundé antarané: rokok susu, minuman alkohol, kayu, barang - barang saka lempung lan kaca. Yaoundé
 • udud neng ngisor iki uga ngandung racun kang ora kalah bahayané. panggunan rokok èlèktrik utawa vapor dadi trènd ning kalangan bocah enom. Metunè macem - macem
 • Kabupatèn Jepara ing sisih kulon. Kudus kaloka minangka kutha pengasil rokok krètèk gedhé dhéwé ing Jawa Tengah. Kajaba iku Kudus uga minangka kutha