Back

ⓘ Wungkal
Wungkal
                                     

ⓘ Wungkal

Wungkal ya iku sijining piranti kanggo ngasah gegaman kang kagawé saka wesi lan waja, supaya luwih landhep.

Wungkal duwé wujud lan asal bahan kang manéka warna, mligi saka watu alam lan material gawéan. Lumrahé wungkal duwé reraèn kang rata kanggo ngasah racaké gaman, lan bisa uga duwé wujud lingir kang dicocogake wujud gaman kang bakal diasah, umpanane wungkal kaggo ngasah tatah penguku.

Golongane wungkal kaukur saka kasar-aluse wungkal kang karan grit, kaya déné kretas amplas. Grit kang angkane akèh nuduhake wungkal kang luwih alus, kang ngasilaké gaman kang luwih landhep.

                                     
  • landhep kanthi nggosokaké marang papan kang atos lan rata, lumrahé awujud wungkal grenda utawa amplas. Uga lulang kanggo molès lingiring gaman. Kanggo murih
  • wektu kuwi yaiku getuk wungkal Getuk wungkal duweni werna lan bentuk sing kaya watu wungkal kanggo ngasah lading. Getuk wungkal kerep didadekake panganan
  • utawa ukiran, utawa nyingkiraké siji lapisan umpamané cèt lawas. Kayadéné wungkal ukuran rempelas migunakaké istilah grit, ya iku angka kang nuduhaké alus - kasaré
  • angin Aji - ajiné aran aji bandhungbadawasa, Blabag Pangantol - antol lan Wungkal bener. Gegamané kang kondhang yaiku Gada Rujakpolo lan kuku Pancanaka.
  • pakalangkang pamanikan limus galuh prabawaan manimpiki malañjang lba haluwa rak wungkal tajam paranakan kd.i walyan widu mangidung singgah mamresi hulun haji wata