Back

ⓘ Istikhadloh
                                     

ⓘ Istikhadloh

Istikhadloh inggih punika getih ingkang saklintunipun getih haid lan nifas, hiyo iku getih ingkang boten ngemot syarat-syarat getih haid lan nifas. Getih ingkang boten ngemot syaratipun getih haid inggih getih ingkang medal sadèrèngipun yuswo 9 taun utawi sampun yuswo 9 taun nanging boten ing wekdalipun haid utawi boten ngantos 24 jam utawi langkung 15 dinten. Nanging, boten mesti manawai getih punika medal langkung 15 dinten punika dipunmangerthosi haidipun 15 dinten lan langkungipun hiyo istikhadloh. Tiyang istri ingkang sami ngedalaken getih ingkang langkung 15 dinten inggih dipunnamani mustakhadloh. Tiyang istikhadloh punika wonten 7 warni, amargi tiyang punika wonten kalanipun nembé sapisan ngedalaken getih utawi dèrèng naté haid lan bebersih ingkang langkung 15 dinten utawi mubtadaah utawi ingkang sampun haid lan bebersih mutaadah lan wonten kalanipun getih punika kaleh warni utawi langkung kiyat lan lemah sarta saged mbedakaken ghoiru mumayyizah lan wonten kalanipun sederekipun eling kaliyan kebiasaanipun dzakiratun liadatiha utawi supe kaliyan kebiasaanipun piyambak nasiyatun ladatiha.

  • Mubtadaah mumayyizah

Mubtadaah mumayyizah inggih punika tiyang istikhadloh ingkang ngedalaken getih langkung 15 dinten ingkang sadèrèngipun dèrèng naté haid, sarta ngertos yento getih punika kaleh warni utawi langkung.

                                     
  • ngantos 60 dinten. Manawi getih nifas medal langkung 60 dinten punika mau istikhadloh ing dalem nifas, inggih punika sepalihipun nifas, sepalihipun malih getih