Back

ⓘ Jenang ladu
Jenang ladu
                                     

ⓘ Jenang ladu

Jenang ladu inggih punika salah satunggaling tetedhan tradhisional saking kabupatèn Banjarnegara,Jawa Tengah. Rupa jenang ladu punika kados dhodhol, nanging jenang ladu punika radi ngeres amargi wonten campuran wijen ingkang sampun dipunbebek, manawi wonten laladan Sukoharjo punika dipunsebat jenang krasikan. Sanèsipun dhawet ayu Banjarnegara, jenang ladu ugi dipunremeni dhateng masarakat punika, jenang ladu dados ubarampe ingkang wigati saben wonten HUT Banjarnegara. Wonten ing pawiwahan jenang ladu ugi dados suguhan ingkang wajib wonten. Wonten ing ngandhap punika dipunandharaken kados punapa kemawon bahan ingkang kaginakaken.

                                     

1. Caranipun Damel Jenang Ladu

Wonten ing ngandhap punika dipunandharaken kados pundi kemawon caranipun damel jenang ladu.

  • lajeng parutan klapa ugi dipunsangrai
  • pungkasan inggih punika dipunbungkus miturut kersanipun piyambak-piyambak
  • manawi sampun dipunsangrai, teras kemawon dipuncampur kaliyan gendhis jawi
  • manawi sampun, lajeng dipunbebek
  • beras ketan dipunsangrai rumiyin
  • saha ugi kaliyan wijen ingkang sampun dipunbebek
  • manawi sampun sadaya, lajeng sadaya kalawau dipuncampur dados satunggal adonan
  • salajengipun adonan punika dipungepengaken wonten nginggiling godhong gedhang
                                     
  • Sega Lengko Kupat Tahu Mangga Gedung Gincu Gula Cakar pindhang tetel Hucap Ladu Dodol Garut Dorokdok Sega Jamblang Sega Lengko Empal Gentong Empal Asem Tahu
  • duwe iringan liyane, ing jejere bakso umume daging sapi dhewe. Contone, ladu siomay pangsit goreng utawa kukus tahu tahu, goreng utawa kukus, diisi