Back

ⓘ Ontong
Ontong
                                     

ⓘ Ontong

Ontong inggih punika aranipun kembang gedhang. Wonten ugi ing laladan-laladan tartamtu kados ing Gunungkidul punika nyebut ontel utawi ontel gedhang. Warninipun ontong gedhang punika wonten ingkang warni ungu enom, ungu tuwa, lan wonten ugi ingkang warninipun abang. Kembang gedhang punika dados caloning woh gedhang.

Kembang ingkang satunggal punika asring dipunanggep kembang ingkang nganggu tuwuhing woh gedhang. Nanging miturut panaliten, jantung pisang punika gadhah nutsisi ingkang saé kanggé ngleremaken lelara.

Saking satunggal wit gedhang saged ngasilaken satunggal tundhun gedhang namung saking satunggal ontong gedhang. Awit saking punika, langkung gampil manggihaken woh gedhang ipun tinimbang manggihaken ontong gedhang ipun.

Nutrisi ingkang kaandhut wonten ing ontong punika kalebet inggil. Ya iku saben 25gram ontong ngandhut 31 kkal kalori, 7.1 gram karbohidrat, 0.3 gram lemak, saha 1.2 gram protéin. Kajawi punika miturut ahli tèknologi pangan lan gizi IPB Institut Pertanian Bogor ontong gedhang punika gadhah kandhutan mineral saha vitamin A, B1, lan C sarta zat pangan.

Boten sadaya ontong gedhang gadhah raos énak bilih dipundhahar. Onotong gedhang ambon raosipun radi pait amargi gadhah kadar tannin ingkang inggil. Awit saking punika ingkang saé punika ngginakaken ontong saking jinis gedhang siam, gedhang kepo, lan gedhang kluthuk watu ingkang gadhah kandhutan protéin langkung inggil tinimbang gedhang sanèsipun. Protein ngasilaken raos gurih ingkang saged ngalahaken raos pait saking tannin.

                                     

1. Faédah Ontong gedhang

  • gadhah indeks glikemik ingkang andhap saéngga insulin ingkang dipunbetahaken kanggé ngéwahi glukosa dados ènergi saya sakedhik saha saé kanggé penderia diabetes.
  • Ngirangi resiko lelara jantung.
  • Paring raos wareg ingkang langkung dangu saéngga saged nyegah obesitas.

Ontong piyambak saged dipundamel dados manéka warni masakan ugi lalapan kados ta:

  • pecel,
  • osèng-osèng
  • urap,
  • lodèh,
  • jangan bothok,
  • kluban

Kajawi punika miturut pangembangan jaman sapunika sampun kathah variasi panganan saking ontong pisang punika. Amargi gadhah serat ingkang empuk, ontong gedhang punika saged dados sesulihipun daging kanggé vegetarian. Produk olahan saking ontong gedhang punika ugi kathah kados ta: dendeng, bakso, abon, lan sate.

                                     
  • Cadhuk semangka kerai timun kacang kara kecipir lombok térong jewawut jagung ontong canthel VII P 386. Kin. bait 65 - 68 Gunung Gendhing Jawa Timur pepohonan