Back

ⓘ Ès cincau
Ès cincau
                                     

ⓘ Ès cincau

Ès cincau utawi asring dipunsebat ès camcao inggih punika salah satunggaling jinis ombèn-ombèn ingkang seger raosipun ingkang dipundamel saking cincau ijo utawi cincau ireng lajeng dipunsukani santen ingkang sampun dipungodhog ugi saged dipunwimbuhi es manawi ngersakaken unjukan asrep. Cincau ijo piyambak ugi dipunwastani daluman. Kajawi saged dados tamba nalika ngelak, es cincau punika paédahipun ugi saged damel padharan langkung asrep boten benter.

                                     

1. Bahan-bahanipun

Bahan-bahan ingkang dipunbetahaken kanggé damel duduh ès cincau ingkang dipundamel saking santen inggih punika kados makaten:

 • ron pandan wangi 1 lembar
 • sirup gula abrit 200 ml
 • es serut sak cekapipun
 • uyah sak cekapipun
 • susu kenthel manis
 • santen 1.5 liter ingkang dipundamel saking 1 wutir klapa
 • cincau ijo 250 gram

Déné bahan-bahan ingkang dipun-ginakaken kanggé damel Sirop abritipun inggih punika kados makaten:

 • sumbo abrit utawi pewarna abrit.
 • 2 lembar ron pandan.
 • 2 lembar ron jeruk.
 • 100 ml toya
 • 300 gr gendhis pasir.
                                     

2. CaranipundDamel

Caranipun damel es cincau punika gampil tur prasaja sanget kados ingkang kaandharaken ing ngandhap punika:

 • Sirup saged dipuncuraken wonten ing gelas saji
 • Es cincau sampun samekta dipunsajekaken.
 • Manawi sampun cincau ijo utawi jinis cincau sanèsipun saged dipunlebetaken lan ing pérangan nginggil piyambak saged dipunsukani es serut sak cekapipun.
 • Lajeng saged dipuntambahaken santen ing nginggilipun sak cekapipun.
 • Ingkang sapisan inggih damel bahan-bahan siropipun kanthi cara nggodhog toya rumiyin ngantos umub, lajeng dipunsukani gendhis pasir, ron pandan, ron jeruk, saha pewarna abrit.
 • Kangge tiyang ingkang remen kaliyan susu, sadèrèngipun dipunsukani es, ing pérangan ngandhapipun saged dipunsukani susu kenthel manis rumiyin, nembé saged dipununjuk.
 • Santen, sarem, saha ron pandan wangi dipuncampur dados satunggal lajeng dipungodhog wonten ing nginggil geni sedheng kanthi asring dipunudhak ngantos umub. Manawi sampun umub saged dipunangkat saha saged dipundhemaken ngantos sumubipun ical.
                                     
 • nggawé. Ana kang aran dhawet durén, utawa dhawet ayu saka Banjarnegara. Cincau Bajigur Wédang rondhé Legen Ès Kopyor Ès Duren Dawet Ayu Banjarnegara
 • dianggo bisa wujud es serut utawa es batu. Kajaba iku isiné es teler uga bisa cincau kolang - kaling lan pacar cina, apel, kates, sawo, melon, roti lan ager - ager
 • Cao utawa Cincau Hanzi: 仙草, pinyin: xiancao yaiku gèl kang mèmper ager - ager. Cao digawé saka cem - ceman godhong tuwuhan cao. Gèl dumadi awit godhong tuwuhan