Back

ⓘ Arya Sangka
                                     

ⓘ Arya Sangka

Arya Sangka utawi Wratsangka utawi Sangka, wonten salebeting wiracarita Mahabharata minangka putra saking Raja Wirata -raja Karajan Wirata. Arya Sangka inggih punika saduluripun Arya Seta, Utara kaliyan Utari. Wonten ing salebeting paringgitan Jawa, Arya Sangka manggèn ing griyanipun Cemaratunggal. Panjenengabipun gadhah garwa, ingkang asma Dewi Sundusari. Dewi Sindusari punika putrinipun Prabu Tasikraja saking nagari Tasikretna. Wonten ing Bharatayuda. Arya Sangka dipundadosaken panglima perang, sasampunipun Arya Seta tilar donya. Pungkasan, Arya Sangka tilar donya déning Drona, kanthi ngginakaken senjata Kiai Cundamanik.

                                     
  • jenenge Krajan Wirata. Wirata duwé putra cacahé telu, yaiku Utara, Arya Seta lan Arya Sangka Wirata mèlu Perang ing Kurukshetra lan mbela Pandawa. Nalika
  • karo Dèwi Durgandini. Utara duwé adhi kandhung cacahé telu, yaiku Arya Séta, Arya Sangka Wratsangka, lan Dèwi Utari. Utara iku ksatria kang duwé rasa kaperwiran